Menu

Fynboerne

1885-03-19

Modtager

Johannes Larsen

Dokumentindhold

Vilhelmine Larsen har sendt et ur til Johannes. Johannes skal sende alle sine skjorter hjem, for Georg skal arve nogle af dem. Når han kommer hjem til helligdagene, skal han huske at tage de små billeder og tegninger med, som han har lavet. Når han sender brev hjem, skal han huske at skrive adressen midt på kuverten.

Transskription

Kjerteminde den 19 Marts 1885

Kjæreste Johannes!
Jeg tænker du undrer Dig at jeg igaar afsendte Kurv til Frøken Bendal uden at skrive med; men om Morgenen var Tiden knap og om Eftermiddagen kom jeg til at tale med Fru Albreckt og saa gik Tiden; Fader kom for at spise tilaften og Posten maatte afsted uden at faa Brev med, nu idag er her ogsaa kun kort Tid derfor maa jeg indskrænke mig til et Brev og det faar du min Ven, hils hende fra mig og jeg ønsker det maa smage Eder alle rigtig godt –
Skjorterne haaber jeg maa passe dig godt og Uhret er i en lille Æske i Bunden paa Kurven ifald den er bleven overseet saa led om igjen det fejlede intet andet end en ny Nøgle og det kan gaa i mange Aar endnu sagde Olsen, lad mig nu see at du sender mig alle dine Skjorter paa Mandag og dermed alt smudsket Tøj for vi begynder at vaske Onsdagmorgen det er selvfølgelig dine gamle Skjorter men baade rene og snavsede da de nu skal være Georgs og er der et Par Sko som trænger saa lad dem gå med for at der skal staa et par gode til Du kommer herhjem at ikke Skomageren skal sy i Helligdagene ja Johannes nu er der ikke længe til du kan see os, hvorlænge er din Ferie, og glem ikke at tage de smaa Ting hjem med du har malet jeg vilde saa gjerne see dem kjære Johannes ja ogsaa hvad du har tegnet ja Johannes maa vi nu blive raske og glade Alle sammen til Højtiden
Der er en Ting Johannes jeg maa huske at bede Dig om naar du skriver til mig skriv saa Udskriften saaledes – vi mener nede paa Midten af Brevet og ikke oppe i Kanten

Fru V. Larsen
adr. Hr I.A. Larsen
Kjerteminde
Det er i Dag Alfreds Fødselsdag hvor mon han er den kjære Dreng ja naar nu Tiden trækker ud saa bliver denne vel den sidste Rejse inden han stiler hjemefter til Sølvbrylluppet
Glem nu ikke Johannes at tage dagligtøjet med herover at vi kan faa Dig grundig efterseet i Krogene her er koldt i disse Dage - men vi vente nu Foraar alligevel
Hilsen fra Georg og alle de andre nu venter jeg Brev fra Dig imorgen og saa skal I nok faa Brev Søndag.
Lev vel og Held og Lykke mit Barn til al din Gjerning. Det ønsker og beder din egen trofaste Moder

Fakta

PDF
Brev

dansk

Dato i brev

Johannes Larsen boede i København i forbindelse med sin uddannelse.
Alfred Eckardt forældre har snart sølvbryllup

Kerteminde

Det Kongelige Bibliotek

Indleveret til Det Kongelige Bibliotek af Larsen-familien