Menu

Fynboerne

1885-02-16

Modtager

Johannes Larsen

Dokumentindhold

Der er penge til Johannes, så han kan betale sin gæld til Mollerup. Vilhelmine Larsen er meget begejstret for Otto Baches maleri. Johannes skal sende det portræt, han har tegnet af Georg.

Transskription

Kjerteminde den 16 Feb

Kjære Johannes
Her er Tøjet og Baand [papir mangler] Slips saa tænker jeg Du [papir mangler] glad ved mig Tak skal du [have] for Din Ulejlighed med Br[papir mangler] den har nok været [ulæseligt ord og papir mangler] nu 2 Kr til dig i [papir mangler] dem du laante hos [Mollerup] [papir mangler] du jo lade gaa af [papir mangler] Fotografier til Mollerup [papir mangler] det var jo 1 K. 75 Ø for [papir mangler] bliver der jo endda en 1 Kr og[papir mangler] tilbage til Dig Mollerups [papir mangler] skab her det skal jeg nok [papir mangler] ordnet naar du som jeg [papir mangler] før har bedt dig om vil [papir mangler] mig at vide hvad [papir mangler] kostede husk det [papir mangler] gamle Dreng [papir mangler] mig noget om hvad Du [papir mangler] Udstillingerne det [papir mangler] Billede af Backes er [papir mangler] kjønt og ellers andet [papir mangler] der interesserer dig [papir mangler] I alle ude hos Godtfredsen [papir mangler]?
[papir mangler] Georgs lange Brev [papir mangler] du jo fuld Besked [om hvordan] vi alle har det; men [du] fik maaske ikke at vide [papir mangler] Fader og jeg har været [papir mangler] i Theatret i den sidste [papir mangler] til Fordel for Velgjørende [papir mangler] for Sømandsstiftelsen, den [papir mangler][ulæseligt ord] Sangforeningen fra [Vindinge?] der sang i 3 Afdelinger [papir mangler] og derimellem Fru Thal[bitzer] og Dillettantkomedie [papir mangler] Aften var det Nyborg [Officer]forening der sang fægtede og spillede K[oncert?] jeg morede mig [papir mangler] allermest fordi [Fader] han trængte saadan til [at] blive reven ud af al [Spekulation]
Vejret her er saa frisk og smukt Johannes [papir mangler] stadig tænker Kunde[papir mangler] se det send [endelig] Georgs Portræt og [papir mangler] ikke i din Skitse[bog] [men den] lille ude fra Kikken[borg] saa send det at Moster [ulæseligt ord] kan faa det over.
Lev nu vel min [egen?] Ven og vær saa kjær[ligt] hilset fra os Alle mest fra din [Moder] som beder for [dig]

Omtalte genstande

Fakta

PDF
Brev

dansk

Dele af papiret mangler, herunder stykket med årstallet. En tidligere medarbejder har skønnet, at brevet er fra 1885 og skrevet dette på det. I det følgende brev fra 19. februar 1885 skriver Vilhelmine Larsen, at Urban Larsen er i Nyborg for at underskrive papirer hvad angår overtagelse af købmandsforretningen i Lundborg. Denne sag er hun også inde på i dette brev.

I følge Kjerteminde Avis har Nyborg Officersforening optrådt for velgørenhed i Kerteminde både i 1885 og 1887. De optræder med teater, sang og bajonetfægtning.
Moster kan være enten Sophie Eckardt i Sverige eller Anesine Frölich i USA.
Det omtalte maleri af Otto Bache er muligvis "Køerne drives ud af stalden". Vilhelmine Larsen fortæller i et senere brev (1885-04-24), at det er blevet solgt for 7000 kroner.

Kerteminde
København
  • Kikkenborg 5, 5300 Kerteminde

Det Kongelige Bibliotek

Indleveret til Det Kongelige Bibliotek af Larsen-familien