Menu

Fynboerne

1885-01-30

Modtager

Johannes Larsen

Dokumentindhold

Vilhelmine Larsen fortæller, at hun har givet tegningen af Toldboden til Margrethe. Hun er lidt rystet over, at Johannes Larsen ikke tror, at hun læser hans breve. Han må gerne være fri for at gå på aftenskole.

Transskription

Kjerteminde den 30 Januar 1885
Kjæreste Johannes!
Nu kan jeg da sende dig Tøjet jeg haaber ikke du har savnet noget af det hvad du ønsker sender jeg hermed men den lille Tegning af Toldboden min Ven den har jeg for længst givet Margrethe da hendes Fader havde tegnet den; er der ellers nogen anden Du ønsker saa sig til lille Ven
dette Brev bliver nu afsendt med Aftenposten for at Du kan have dine Penge til den 1ste – 50 til Frøken B 6 til Skolen og saa skylder du jo noget bort; men naar du nu faar 70 saa kan du jo da faa Raad til en Farvelade Du kjære Barn som vi ønske al den Glæde vi kan
Ja du maa saa godt være fri for at gaa paa Aftenskolen; Meningen var jo ogsaa indtil Hr. Mortensen kom hjem at Du igjen kunde begynde paa fransk
Johannes dog tror Du dog at en ikke skulde læse dine Breve men mit var jo undervejs inden dit kom og vi længes vi straaler naar Georg har Brev og vi sluger dem en to Gange
Jeg fik nu igen Vilhelm af Sengen saa haaber vi han bliver oppe denne Gang og kommer i Skole paa Mandag der er lidt ved dit Tøj og saa maa jeg slutte for at det kan blive pakket iaften, dette brev skal afsted nu saa du maa nøjes, Sæben vil jeg bede Dig prøve, og saa skal jeg nu op at pakke Concylierne ind – det bedste jeg kan
Lev vel hils Alle
Du min kjære kjære Johannes beder jeg Herren bevare og velsigne ved al din Gjerning Din egen Moder

Omtalte genstande

Tegning af Toldboden i Kerteminde af Christian Eckardt

Fakta

PDF
Brev

dansk

Dato i brev

Kerteminde
København
  • Toldboden, Kerteminde

Det Kongelige Bibliotek

Indleveret til Det Kongelige Bibliotek af Larsen-familien