Menu

Fynboerne

1885-03-15

Modtager

Johannes Larsen

Dokumentindhold

Johannes Larsen får en lille ekstra hilsen. På onsdag kommer der brev og pakke. Adolph skyder efter fugle.

Transskription

Kjerteminde den 15 Marts [1885]

Kjæreste Johannes!
Du ønsker Brev og derfor vil jeg ogsaa skrive et lille Ord men vi kommer lige fra Kirke og Kl. er mange; paa Onsdag vil jeg om Alt gaar vel afsende Skjorter, Uhr Pølser og Brev, vi ere Alle raske og Tiden gaar saa hurtig min Ven at inden Du ved af det saa hedder det i morgen tidlig rejser jeg hjem, Du kan tro det gaar med Klinken og Topspil og Skyden med Fuglebøsse af Adolph han var med i Marken i Formiddags og da han blev ved med at spørge Faer maa jeg skyde og han stadig fik ja saa sagde han tilsidst ja du siger ”ja” fordi Du veed jeg træffer ikke
[Tilføjet ned langs siden] din Fader skriver snart hils nu frøken Bendal og de andre og glæd dig ved vi alle ere raske din trofaste Moder

Fakta

PDF
Brev

dansk

Delvis datering i brevet. Årstal mangler. En tidligere medarbejder, har vurderet brevet til at være fra 1885 og indsat tallet.

Johannes Larsen opholdt sig i forbindelse med sin uddannelse i København.

Kerteminde
København

Det Kongelige Bibliotek

Indleveret til Det Kongelige Bibliotek af Larsen-familien