Menu

Fynboerne

1885-02-25

Modtager

Johannes Larsen

Dokumentindhold

Onkel Urban er i Nyborg for at underskrive papirerne til købmandsforretningen. Det er et smukt lille hus Johannes har tegnet.

Transskription

[Skrevet af en anden end Vilhelmine Larsen: 25/2 1885]

Kjære Johannes
Mit lange Brev faar Du ikke før paa Søndag for vi vadsker og Margrethe og jeg have været meget forkølede hun ligger i dag og saa kom her Fremmede men vi andre ere raske
Urban er i Nyborg idag for at skrive under saa det gaar i Orden med Forretningen han skal tage den under sin Komando enten 1 Juni eller 1 August og det ser rigtig godt ud for alle de foregaaende ere blevne sige Folk dernede
Jeg skal hilse Dig fra Farmoder Du blev rigtignok rost for det lille Huus hvor det er smukt Johannes
Fader blev meget glad – fortæl os hvordan det gaar med dit Regnskab hvad Du fik tilovers lad mig see at du finder Regnskabet til næste Gang
Rasmus [tilføjet] Petersen rejser vist med det første til Kjøbenhavn han skal i et Gartneri paa Østerbro han har faaet Din Adresse
Hils nu Frøken Bendal mange Gange jeg længes efter Brev fra hende
Hilsen fra os Allesammen

Omtalte genstande

Tegning af et lille hus udført af Johannes Larsen

Fakta

PDF
Brev

dansk

Datoen 25. februar 1885 er skrevet i brevet af en anden end Vilhelmine Larsen. Eftersom hun 19. februar 1885 skrev til Johannes Larsen, at Farbror Urban var i gang med at overtage en købmandsforretning i Lundeborg, og hun i dette brev skriver om, at han får kommandoen over butikken til juni eller august, passer datoen sikkert.

Johannes Larsen var kunststuderende i København og boede på Frk. Bendals pensionat i Reventlowsgade.

Kerteminde
København
  • Borgmestergården 5800 Nyborg
  • 2100 København Ø

Det Kongelige Bibliotek

Indleveret til Det Kongelige Bibliotek af Larsen-familien