Menu

Fynboerne

1885-04-13

Modtager

Johannes Larsen

Dokumentindhold

Det er forår og der er gang i såning og harvning på familien Larsens marker ved Kerteminde. Vilhelmine Larsen lover, at det kun er hende og Johannes Larsens far, der fremover vil læse hans breve, så han kan roligt fortælle, hvad der ligger ham på sinde. Johannes Larsens ven, Mollerup, er velkommen til at bo hos dem.

Transskription

[Påtrykt:]
J.A. Larsen
Kjerteminde

[Håndskrevet:] den 13 April 85

Kjære Johannes!
Det bliver ingen langt Brev for Du ved nok mit Hoved er ikke godt Dagen efter en saadan Tour - men oppe er jeg og har gaaet en Tour i Marken i Formiddags med Fader for at se til Saaefolkene
Gjæstgiveren for Maskinen og Anders med de store med den ene Harve og Mads med de smaa Heste for den anden, saa iaften er der saaet 8 Tdr Byg
Vores Faar kom paa Græs idag og du kan nok tænke dig Adolph i en Travlhed med at hjælpe Hans nu de skal hentes ja det er en Glæde at være rask jeg er saa glad og taknemlig idag ved at være oppe nu vil jeg haabe og bede til Gud Fader at Du mit elskede Barn maa føle Kraft til at tage fat saa du selv kan blive glad. jeg skal bede saa inderlig for Dig men du maa først og fremmest selv tage den bedste Hjælper med paa Raad du veed Gud ske Tak nok hvem jeg mener, nu kom Georg med dit Brev du søde Ven at du skrev straks jeg skal meget gjerne opfylde dit Ønske at Brevene bliver til mig og Fader; ja saa maa Du love mig at du begynder paa at tale med mig om Alt hvad der saadan ligger dig paa Sinde at vi kan give dig Raad om
Jeg glemte at sige Dig at du jo nok forstod at du maatte sige til Hr Mollerup at han saa godt kan bo hos os synes han saa ikke om det hos os saa kan han jo altid flytte han kommer her og gjør sig bekjendt med Egnen om den falder i hans Smag om her er værdt at blive; du kan nok fortælle ham han er velkommen for du veed det er Sandhed
hils nu Alle de andre og vær saa kjærlig hilst og favnet af din trofaste og glade Moder

Fakta

PDF
Brev

dansk

Dato i brev

Johannes Larsen opholder sig i København i forbindelse med sin uddannelse.

Kerteminde
København

Det Kongelige Bibliotek

Indleveret til Det Kongelige Bibliotek af Larsen-familien