Menu

Fynboerne

1885-02-27

Modtager

Johannes Larsen

Dokumentindhold

IA Larsen skal muligvis til Sverige på søndag. Han skal rejse sammen med Hr. Kruse, som fik en stor leverance til Nyborg. Johannes Larsen kan mødes med dem på banegården i København.

Transskription

Kjerteminde den 27 Februar 1885
Kjæreste Johannes!
Nu imorges afsendte jeg Strømper og Stivetøj og en Skjorte men Benklæderne var ikke tørre dem skal Du saa faa hos Din Fader paa Søndagformiddag, det giver et sæt i Dig kan jeg see ”kommer Faer” ja Johannes om Gud vil det gaar som vi tænke saa kommer Hr Kruse og din Fader til Kjøbenhavn med det første Tog fra Korsør Søndag men det bliver kun kort lille Ven for De skal over Malmø og til Kalmar; nu kan jeg kun raade Dig til at gaa derud og passe nøje paa og er de der ikke saa bliv ikke altfor lang i Ansigtet, naar Du nu faar dette Brev saa er det jo Søndag imorgen; Du faar nogle nye Skjorter Johannes og naar de kommer saa venter Du til du har skiftet igjen saa sender Du mig alle de gamle hjem kan jeg, saa faar Du dem medens Fader er paa Rejse og du kan da give ham alt Dit snavsede Tøj med tilbage.
Denne Rejse er bleven saa hurtig bestemt fordi Hr Kruse fik en stor Leveranse til Nyborg og der kan Fader sælge for 7,000 Kr saa til Høljeryd skulde han alligevel og da de skal rejse sammen saa følges de ad over Calmar Johannes er det dog ikke en stor Glæde at Du skal see Fader 2 Gange paa saa kort Tid ja Penge skal Du saa faa med ham paa Søndag tænker jeg sikkert
Naa lille Johannes Du omtaler ikke i Dit Brev om Uhret Fader sendte 2 Uhrnøgler med saa gaar det vel en Tid naar nu Fader kommer tilbage saa send ham de andre Sko med hjem, ja du har Ret vi glæder os ogsaa til Paaske; det var da dejligt at Benklæderne passede Dig godt. Saa var du alligevel i Theatret Johannes for at se Vildanden, ja det kan jo nok være at Udførelsen er saa udmærket for ellers Indholdet synes jeg ikke om, dog kan jeg saa godt forstaa at Du er med heelt ud naar hun beder for sin ”Vildand”, men nu troer jeg nok vi maa hellere tale om det mundtlig oh der er saa meget vi skal tale om til Paaske skulde Fader faa Tid paa Tilbagevejen saa skulde han rigtignok hilse paa din Ven Mollerup og paa din Lærer men det bliver der vel ikke Tid til
Det bliver da morsomt at I faar en Udflugt ved Grisens Slagtning hvad giver I hvilket for fortæl mig dog lidt om det daglige, hvordan staar dine Blomster min lille Ven og hvad tegner og maler Du for Tiden har Du faaet Frøken Zahles Stykke bragt til sit Bestemmelsted lad mig vide det i næste Brev
Rasmus Petersen er vist afrejst idag saa du seer ham vel nok hvordan tilbringer du din Dag nu fortæl mig Inddelingen saa kan jeg bedre tænke mig Dig hver Time paa Dagen ja Johannes vor Herres Velsignelse følge dig til al din Gjerning her er idag Hestemarked og Drengene raabe højt paa Honningkage De driver Top saa det er en Lyst Stumpen han er den allerivrigste til den Leg langt ud af Gaden
Vi ere alle raske ja du har jo lige hørt fra mig Vil du hilse alle hos dig dine Søskende hilser dig alle sammen
Din egen trofaste Moder

Fakta

PDF
Brev

dansk

Dato i brev

Johannes Larsen opholdt sig i forbindelse med sin uddannelse til maler i København.
Drengene må være Vilhelm og Adolph Larsen, som er 10 og 6 år. Stumpen er muligvis Adolph Larsen.
Vildanden er et teaterstykke af Henrik Ibsen fra 1884. I februar 1885 blev det opført på Det Kongelige Teater i København. "Grisens slagtning"- handler muligvis om, at Johannes Larsen og hans venner samler penge i en sparegris, evt. til en udflugt.

Kerteminde
København
  • København
  • Nyborg Slot, 5800 Nyborg
  • Korsør Havn
  • Malmø Torv Sweden
  • Kalmar Sweden
  • Landeryd Sweden

Det Kongelige Bibliotek

Indleveret til Det Kongelige Bibliotek af Larsen-familien