Menu

Fynboerne

1885-03-23

Modtager

Johannes Larsen

Dokumentindhold

Johannes Larsen får lov til at bruge penge på at se en kunstudstilling og til at gå i Panorama.

Transskription

Kjerteminde den 23 85
3

Kjære Johannes!
Tak for Brevet idag; men de 20 Kr som Fader vilde Frøken Bendal skulde have det staar først, det er hans Villie jeg nedskriver – Du maa saa gjerne gaa til Carlsbergudstillingen og du har jo saa 1 Øre igjen de andre Udgifter skal du faa Penge sendt til; naar du skal bruge dem vi finde det saa naturligt at du gjerne vil se Udstillingen inden du kommer for at vi kan høre noget om den og du maa ogsaa gjerne se Panoramaet
Johannes er det tilladt Malerskolens Elever at være tilstede ved Åbningshøjtideligheden af Udstillingen; du er da glad at du har Thorvaldsens Billede Fader har rigtignok intet fortalt mig om det
Nu kom her fremmede og sinkede og derfor kun en lille Hilsen fra os Alle især din trofaste Moder som takker Gud Fader at du er rask og glad -

Fakta

PDF
Brev

dansk

Dato i brev

Ny Carlsberg Malerisamling blev udstillet i Kunstforeningen februar og marts 1885. Kunstforeningen lå på Gammel Strand i København.
Panoroma var en udstillingsbygning i Jernbanegade i København. Bygningen var med sin cirkulære grundplan beregnet til udstilling af panoramamalerier, hvor beskueren bevægede sig i midten af bygningen og oplevede fremmede udsigter og fjerne verdener omkring sig. Malerierne var opspændt på ydervæggen og var 115 meter lange og 16 meter høje.

Kerteminde
København

Det Kongelige Bibliotek

Indleveret til Det Kongelige Bibliotek af Larsen-familien