Menu

Fynboerne

1891

Afsender

Anna Syberg

Modtager

Fritz Syberg

Dokumentindhold

Anna forestiller sig Fritz i selskab med Skovgaards og glæder sig over, at Fritz fortæller hende om billederne. Hun ønsker, at han kunne få solgt nogle billeder. Hun savner ham og længes efter ham.

Transskription

[påført med blyant: 2 (Faaborg)]

Lørdag Aften

Min kæreste Dreng.
Nu sidder Du altsaa hos Skovgaards; det kunde være vældig Sjov, om jeg kunde blive hekset derover et Øjeblik, saa vilde jeg gemme mig bag et eller andet og staa og lure jer af, jeg kunde især godt lide, at se Dig saadan en Aften; naar Du skriver fortæl mig saa lidt om den, hvis der har været noget "viere ve" den. Det er saa morsomt at læse Dine Breve, jeg er saa glad ved, at Du fortæller mig om Billederne, hvor Zarthmann maa være en storartet morsom Fyr, "Evahistorien" har frydet mig meget. Bare Du dog kunde sælge nogle Billeder, det vilde være saa herligt, ogsaa for mit Vedkommende, derfor tør jeg næsten ikke tro paa, at det bliver til noget; tænk, om vi kunde have det som i Himmerig en 8 Dages Tid. Kære D. nu har du været en hel Maaned borte, jeg er snart Fortvivlelsen nær, bare vi en dag faar hinanden at se inden ret længe.
De sidste 4 Aftener har jeg siddet muttersene her i Huset; den lille Haans er paa Trolleborg, Stren i Mode ?? Marie Pie paa Farten, saa har jeg siddet og længtes efter Dig og ønsket Du var her, saa skulde jeg have været saa sød imod Dig. Jeg har begyndt at rode Nissens fjollede Bibliothek igennem, læser for Tiden "Antigonos"; det er morsomt igen at faa fat paa en Bog. Kære Dreng, jeg maa af Sted med Brevet, inden det bliver for sent, jeg vilde gerne have, at Du skulde faa det i Morgen.
Farvel min allerbedste, kæreste, eneste Ven. Dit lille, daarne
T.

Fakta

Brev

Dateringen er anslået. Ud fra indholdet virker det rimeligt at antage, at brevet er skrevet tidligt i Anna og Fritz's forlovelsesperiode.

Faaborg Museum, Fritz Sybergs arkiv