Menu

Fynboerne

1892-03-19

Modtager

Johannes Larsen

Dokumentindhold

Det er knapt med penge, så familien Larsen har solgt 6 grise. Vilhelmine Larsen venter spændt på om Johannes billeder er blevet antaget til udstillingen. Hun har en hilsen fra Johannes jagtkammerat.

Transskription

Kjerteminde den 19/3 92.

Kjære Johannes!
Nu idag blev det mig først muligt at faa disse indlagte 10 Kr., men imorgen haaber jeg at kunde sende nogle flere saa de kan komme med Pengeposten derfor kan du vel skaffe dig Underretning om hvad Tid omtrent den Post bliver sendt altsaa Mandag
Vi solgte 6 Grise forleden for at skaffe Mønt men for at naa lidt op maatte vi tage de største; det blev saa nogle smaa Fyre tilbage som maa gaa lidt endnu. Skibene skal afsted inden retlænge saa maa vi jo slagte det var det gode jeg mente at sende dig men saa kommer det jo da engang derfor forsøgte jeg at gjøre Kurven saa god jeg formaaede Kom nu Cigarerne vel til Kjøbenhavn; maa du sende den tomme Æske med Kurven tilbage. Her er en Skjorte som jeg først fik færdig idag ønsker du mere Tobak saa kunde der jo godt ligge et par pakker inden i
Vi gaar her og længes efter Brev fra Georg og Dig vi har ikke hørt et Ord siden han rejste og han mente da at Overfrakken og hans Dragt kunde sendes tilbage straks, maaske vi faar Imorgen kunde vi dog snart høre fra dig om Billederne bliver antaget, hvorlænge kan det vare? Her er Længsel derefter

Idag er her allerede flere efter smaa Grise, vi har 2 Lam og Lotte ventes at give os et Føl i Slutningen af April.
Jeg skal hilse fra Christian Andersen han gaar her i disse Dage for han skal sejle med Toldforvalterens Tøj; hils Johannes sagde han; det er en herlig Fyr ”fortæl ham der er ingen Forretning med Skyderiet”
Kristoffer er oppe nu han sidder og binder Garn
Algren er ogsaa oppe nu; men det er kun smaat siger Rasmus – han har beskaaren Vinrankerne og Vilhelm binder dem op – det gaar nu imod den Tid da jeg engang imellem maa have ham til Hjælp
Ja nu er Klokken mange saa maa jeg heller sige stop for i dag Gud være med dig min egen Ven og bevare dig fra alt Ondt
[Skrevet på tværs]
Hilsen fra Alle din trofaste Moder

Fakta

Brev

dansk

Dato i brev

Johannes Larsen maler i København og hans bror, Georg, aftjener sin værnepligt her.
Ny toldforvalter, Anders Kay Bohn, var udnævnt til at begynde i Kerteminde fra d. 25.3 1892. Måske er det ham, der refereres til.(Kerteminde Avis 28.3 1892)

Muligvis refereres der til forårsudstillingen på Charlottenborg, hvor Johannes Larsen udstillede i 1892.

Kerteminde
København
  • København Zoo

Det Kongelige Bibliotek

Indleveret til Det Kongelige Bibliotek af Larsen-familien