Menu

Fynboerne

1896-06-04

Afsender

Johannes Larsen

Modtager

Alhed Larsen

Dokumentindhold

Johannes Larsen skal til Sydfyn og besøge Alhed.
Han maler en akvarel af en guldregn.

Transskription

Kjerteminde 4 Juni 1896

Kære Alhed!
Da jeg tænker paa at rejse ned til Sydfyn i Slutningen af næste Uge eller i Begyndelsen af den følgende vil jeg gerne spørge om jeg maa besøge Dem paa Vejen og i saa Fald hvad Dag jeg helst maa komme eller jeg vilde hellere have 3-4 Dage at vælge i mellem baade for Vejret og mit Arbejdes Skyld. Jeg kan enten komme om Morgenen, omtrent Kl. 9 tror jeg, men er De saa tidlig oppe? eller om Eftermiddagen, det er Kl. 3, men saa kommer jeg jo ikke til Svanninge før om Aftenen og det vil jeg ikke saa gerne.
Jeg maler for Tiden et Guldregntræ med Vandfarve som jeg tænker bliver færdig i Løbet af 3-4 Dage, hvis Vejret holder sig som det er. Jeg skal hilse fra Moder og Marie. Fader og Christine rejste til Sverige i Forgaars.
Jeg haaber altsaa snart at høre fra Dem, eller det er sandt De har jo faaet en Bicycle, saa kunde De maaske køre her op og sige Besked. Mange Hilsner til deres Familie og Dem selv.
Deres hengivne Johannes Larsen

Fakta

Brev

Da

Dateringen fremgår af brevet

Kerteminde

Det Kongelige Bibliotek

Indleveret til Det Kongelige Bibliotek af Larsen-familien