Menu

Fynboerne

1896-02-13

Afsender

Modtager

Johannes Larsen

Dokumentindhold

Fællesmødet for parthaverne i Den Fri Udstilling fortsætter 31. februar. Man skal diskutere det sidste punkt på dagsordenen.

Transskription

[Fortrykt:]
DEN FRIE UDSTILLING
VESTERBROS PASSAGE
-----
FORRETNINGSUDVALGET
Adr.: NØRREGADE 13, 2. SAL.

KØBENHAVN d……. 189

[Håndskrevet:]
13 Febr. 6

Torsdagen d. 20de d. M., Kl 7 Aften, fortsætter i Hotel Dagmar det d. 31 f. M. afholdte Fællesmøde af Parthaverne i Den fri udstilling.
Dagsorden: Fortsættelse af Forhandlingerne om det sidste Punkt paa Dagsordenen for Fællesmøde d. 31te f. M. (Forslaget fra Udstillingskomiteen paa Charlottenborg)
Talrigt Møde udbedes

Forretningsudvalget for
[Stempel:] Den fri Udstilling.

Fakta

Brev

Da

Dateringen fremgår af brevet

Afsender er forretningsudvalget for Den Fri Udstilling

København

Det Kongelige Bibliotek

Indleveret til Det Kongelige Bibliotek af Larsen-familien