Menu

Fynboerne

1897-3

Modtager

Johannes Larsen

Dokumentindhold

Johannes Larsen har solgt en akvarel til Kunstforeningen i Stockholm. Pengene er kommet og hans forældre vil gerne have lov til at bruge dem i en hastesag.

Transskription

Kjære Johannes !
Nu kom Posten med Brev fra Sverrig til dig. Du har solgt en Aqvarel til Kunstforeningen i Stokholm 100 kr – Anvisning 70 K følger du er vel sød om det behøves at vi maa bruge den det haster
[Skrevet på langs] Din Moder Hilsen [ulæseligt ord] Alle

Det blev alligevel for sent Posten rullede af inden vi kom paa Gaden. Fader var meget oppe da dette anbefalede Brev kom han ledte om den gamle Fuldmagt fra i Vinter og fandt den
Han var selv paa Posthuset for at indløse det og lukkede straks op – vi andre stod i Spending
omkring ham du seer vel den hele Scene, det var dejligt at det var Kunstforeningen ikke sandt du kjære nu gaar der vel en Dag til inden du faar denne Glæde foruden den du har
Klaks har vi ikke seet noget til endnu; men saa kom her idag igjen Brev fra Aarhus – saa ringede vi paa Telefonen og var saa heldige at træffe ham vi skulde saa lukke det seneste brev op og fortælle ham Indholdet
Schroder er begyndt at maale men han mente det var heldigt at han var i Forhaanden saa kom de ikke hinanden i Vejen med Aparaterne
Der er Selskab hos Skovriderens idag saa kommer han i morgen Eftermiddag
Vi fik ellers Fremmede iforgaars kom her Bud om Fru Allerup maatte bo hos os et Par Dage
Det er nemlig hendes Søns Fødselsdag imorgen da skal hun til Lundsgaard og være hele Dagen. Dumpe var med herinde igaar vi hentede hende ved Stationen og i Morges fulgte Dine hende til Ullerslev Banegaard de kom kun 6 Minuter for tidlig, det var en ordentlig Spadseretour for Dine hun kom herhjem Kl 11 Formiddag
Nu har vi faaet Otto herop han er begyndt med Sovekamret Saa vi faar travlt nu i de kommende Uger
En Qvittering forlanges kan jeg se nu den maa fremsendes; naar nu Fader kommer skal jeg spørge han siger det kan gjøres naar du kommer hjem
Her er saa varmt i Stuen men du faar jo sjældent for varmt. Kjærlig Hilsen til dig fra Søstrene og os andre hils ogsaa Alhed og Johanne som jeg kjender
Søstrene har det godt de skal stryge imorgen saa skal du faa Flipper og Kraver
Vi skal alting saa hurtig vi kan
Din hengivne Moder

Fakta

Brev

dansk

Udateret brev.Johannes Larsen udstillede akvareller på verdensudstillingen i Stockholm. Omtales i et brev 1897-3-12. Der omtales et brev fra Århus: Johannes Larsens bror, Vilhelm, arbejdede i 1897 på skovridergården Frederiksdal ved Beder.

Det vides ikke, hvem Schrøder er.

Kerteminde
København

Det Kongelige Bibliotek

Indleveret til Det Kongelige Bibliotek af Larsen-familien