Menu

Fynboerne

1897-02-01

Afsender

Johannes Larsen

Modtager

Alhed Larsen

Dokumentindhold

Johs. Larsen har fået "lopperne" afsted (hvad er?) og sendt akvarellerne til Kunstforeningen. Oppermann roser fuglebillederne og kalder landskaberne overfladiske.
Larsen tegner en spidsandrik.
Han har drømt om Alhed.

Transskription

Kjerteminde 1 Februar 1897.

Kæreste Alhed!
I Anledning af at jeg i Dag har faaet Lopperne sendt af Sted skal du have et lille Brev. Jeg har hængt forfærdeligt i med dem i den sidste Tid, bare de nu maa kunde benyttes. Du tvivler paa om jeg fik Aquarellerne [noget af papiret mangler] over i god Tid, det [noget af papiret mangler] jg og som Bevis vil [jeg bede] Dig læse Fru Johansens Brev, det var hende som hængte dem op. Jeg har ogsaa faaet Brev fra Oppermann som roser Fuglene for kraft og Finhed og Friskhed og skælder Landskaberne ud for Overfladiskhed, samt inviterer mig til Middag hos sig paa Onsdag, hvad der imidlertid ikke bliver noget af da jeg først rejser derover paa Søndag sammen med Uglen. Jeg har faaet saadan en nydelig Spidsandrik som jeg nu har taget fat paa i i Eftermiddag. Du skriver [at du] drømmer om [noget af papiret mangler] det gør jeg ogsaa [noget af papiret mangler] jeg vilde netop [have for]talt dig i mit forrige Brev at jeg havde drømt, at jeg var ude at spadsere med Dig og det var om Sommeren og Du var rød i Ansigtet og det klædte Dig saa smukt, den Dag jeg havde drømt det var det ogsaa ligesom jeg lige havde været sammen med Dig. Tænk nu har jeg ikke været ude at gaa eller været paa Jagt eller i det hele taget udenfor en Dør fraregnet naar jeg gaar paa Skolen [noget af papiret mangler]el Uge og nu i Dag [noget af papiret mangler] lige nær, naar jeg [noget af papiret mangler] ser ned skal vi spise [noget af papiret mangler] gider jeg ikke gaa [noget af papiret mangler] bagefter. Jeg skulde ellers have været til Broløkke i Dag, det skulde jeg for Resten have været hver Gang jeg ikke er paa teknisk Skole lige fra før Jul, men jeg snyder stadig og glæder mig over at være hjemme om Aftenen, men nu paa Torsdag maa jeg derop.
Jansen har faaet 6 gulbrogede Hvalpe som Tjalfe er Fader til der lever 3 af dem. Saa nu vil jeg holde op for denne Gang, da Du jo nu faar 2 Breve at læse, det ene [noget af papiret mangler] jo bøde paa det [andet]
Mange Hilsner til min egen Kæreste fra Din hengivne
Johannes Larsen

Omtalte genstande

Johannes Larsen: Spidsandrik. 1.-2. februar 1897. Tusch og akvarel. 490 x 690 mm. Faaborg Museum

Fakta

Brev

Da

Dateringen fremgår af brevet

Kerteminde

Det Kongelige Bibliotek

Indleveret til Det Kongelige Bibliotek af Larsen-familien