Menu

Fynboerne

1906-07-16

Afsender

Alhed Larsen

Modtager

Johannes Larsen

Dokumentindhold

Alhed Larsen er på Langeland. Hun kom for sent til toget, måtte overnatte i Korsør og videre til Lohals næste dag. Johannes Larsen og hun skal mødes på banegården i Nyborg om onsdagen, og Alhed håber, at hhv. Dis og Johanne vil se efter børnene.

Transskription

Kæreste Lavsi!
Tak for Dine Breve, Du er rigtignok flink til at skrive til mig, men tænk, jeg kom for sent til Toget – en hel Time – da min Cykle paa Gr. af manglende Luft var umulig at køre paa x [tilføjelse indsat i margen: x eller ogsaa blev det Modvind] jeg sled vældig i det, men havde rasende svært ved at komme frem. En Mand i Nyborg raadede mig til at tage med Færgen til Korsør [indsat under linjen: Svendborgskibet kunde jeg ikke naa], da han mente der gik Skib til Lohals Kl. 5.25. Det viste sig imidlertid, at det Skib gik fra Nakskov og at jeg maatte overnatte i Korsør for saa næste Form. Kl. 10.50 at tage til Lohals. Det var jo et Løb med Forhindringer, men gik ellers udmærket for mig; Dit Brev var allerede kommen saa nogen Overraskelse blev det ikke, men de blev vældig glade ved at se mig, tror jeg nok. Jeg kunde paa Gr. Af Søndag ikke skrive i Gaar, men jeg haaber Du har faaet min Telefonmeddelelse. – Jeg rejser herfra Onsdag Morgen og er i Nyborg Kl. 11.35 paa Lokalbanegaarden (ikke Statsbanegaarelsen) og venter der, til Du kommer. Du maa vel have Dit blaa Tøj og Din Sommeroverfrakke hvis det regner samt en Flip paa Styret. Jeg har faaet min Cycle rep. det var Ventilen. Jeg haaber, Johanne vil ligge hos Ungerne den ene Nat, vi kommer jo hjem Torsdag Aften. Haaber Dis nok vil se efter dem Torsdag. Naa, nu vil jeg slutte, de snakker om mig, saa det er svært at skrive. Kys Putterne. Hils de andre mange Gange, mest dig selv Din
A.

16de Juli – 06
Jeg skal hilse fra dem, ogsaa fra Ta Mis og Poul, som er hjemme i Ferien.

Fakta

Brev

Da

Dateringen fremgår af brevet

Alhed besøger på Langeland dyrlæge Niels Christian Caspersen og dennes kone, Esther Johanne (f. Brandstrup), som er Alheds moster. Tante Mis (Wilhelmine f. Brandstrup, Alheds mors halvsøster) er også på Langeland.

  • Lohals
  • Nyborg
  • Korsør
  • Svendborg
  • Nakskov

Det Kongelige Bibliotek

Indleveret til Det Kongelige Bibliotek af Larsen-familien