Menu

Fynboerne

1908-01-29

Afsender

Fritz Syberg

Dokumentindhold

Fritz Syberg takker Ernst Goldschmidt for de mange, interessante oplysninger forud for rejsen via Tyskland til Frankrig og Italien. Han har nu bestemt sig for også at besøge Delft, Haag og Amsterdam i Holland. Syberg har travlt med maleriet forud for afrejsen.

Transskription

Kerteminde 29-1-08
Kære Goldschmidt!
min Hermed Tak for Deres betænksomme Oplysninger, Kort ect. De har vakt min Kones Rejselyst, hun har fået Paris-Længsel ved at studere dem. Desværre lader det sig ikke gøre at vi begge to rejser. Min Fodtur gennem Sønderjylland tror jeg nok jeg holder fast ved. Når jeg siger "tror" da er det fordi jeg næppe kommer af Sted før sidst, (eller tidligst Midten) af Februar, og det så, selv om jeg opgiver Fodturen, ikke lader sig gøre at rejse sammen med Deres ven Troels Trier. Men det vil være mig en Glæde at træffe sammen med ham i Paris, dersom han er der når jeg kommer.
Det bliver sandsynligvis den første Halvdel af Marts. Jeg har nemlig tænkt at gøre et 8 Dages Ophold i Haag. Karl Madsen har sendt mig nogle Oplysninger om Haag, Delft og Amsterdam, så jeg er nu foreløbig rustet. Jeg glæder mig meget til at gøre brug af Deres Kortskitser. Det er en storartet Fornemmelse første Gang man betræder en stor eller berømt By (her er det begge Dele). Det der holder mig tilbage på ubestemt Tid er (naturligvis) nogle Billeder jeg gerne vil have færdige. Det er jo min Småbørn, og de går jo ellers hen og bliver store. Desuden har jeg fået en Bestilling - ja nu må De ikke straks tro det er Millionen der kommer - på 30 Kr. tredive. Motivet: en Skitse af min Søn. Det er jo ikke meget, men Bestillinger er så sjældne, at denne ikke vil kunne ruinere mig, og så bør man jo opmuntre Initiativet hos det kunstinteresserede Publikum, og i dette Tilfælde er det en Mand der købte meget hvis han blot havde Midlerne dertil. Endnu en Gang Tak for Deres Oplysninger og de bedste Hilsner fra min Kone og Deres hengivne
Fritz Syberg.
På Gensyn i Paris.
For en Sikkerheds Skyld tilføjer jeg at det ikke er udelukket at jeg efter en Måneds Ophold i Paris rejser til Rom.

Omtalte genstande

Fritz Syberg har fået bestilling på at male et billede af sin søn

Fakta

Brev

dansk

Datoen fremgår af brevet.

Transskriberet efter maskinskrevet tekst. Det er uvist, hvem der har skrevet dette. Det er også uvist, hvor originalbrevet befinder sig.

  • Paris, Frankrig
  • Haag, Holland
  • Delft, Holland
  • Amsterdam, Holland
  • Rome, Italy

Kerteminde Egns- og Byhistoriske Arkiv

Boet efter Peter von Syberg, barnebarn af Anna og Fritz Syberg.