Menu

Fynboerne

1910-03-02

Afsender

Mads Rasmussen

Modtager

Fritz Syberg

Dokumentindhold

Mads Rasmussen skriver til Fritz Syberg om en mindre ændring i aftalen med Johannes Larsen. Identiske breve er sendt til Peter Hansen, Peter Tom-Petersen og Nicolaus Lützhøft .

Transskription

2 Marts 1910.

Herr
Kunstmaler Frits Syberg

Da jeg gik fra Mødet ,kom jeg i Tanker om, at vi ved at foreslaa 3500 Kr om Aaret jo kommer til at betale 500 Kroner for meget. Jeg ringede saa Johs Larsen op og gjorde Aftale med ham,hvilken Aftale jeg har stadfæstet i et Brev til ham ,som afgaar i Dag, og hvoraf jeg sender Dem en Kopi , for at De kan se Resultatet. Naar Herr Johs Larsen kommer herover om ca 14 Dage ,kan vi saa faa et Møde og tage Billederne ud og træffe endelig Bestemmelse.

Med venlig Hilsen
Mads Rasmussen

Fakta

Brev

Da

Dateringen fremgår af brevet.

Johannes Larsen

Faaborg Byhistoriske Arkiv, Mads Rasmussens Familiearkiv, Mappe 27