Menu

Fynboerne

1911-03-29

Afsender

Mads Rasmussen

Modtager

Dokumentindhold

Mads Rasmussen skriver til Mads Mikkelsen, at han ikke har noget imod, at MM tager den nævnte kopi. MR har ikke set Birkholms rejsebreve.

Transskription

29'Marts 1911.

Herr
Fotograf Mikkelsen,
Faaborg.

Deres Brevkort har jeg modtaget og har intet som helst imod, at De tager omskrevne Kopi, hvortil jeg med Glæde giver min Tilladelse.

Birkholms Rejsebreve har jeg ikke set.

Jeg forbliver med venlig Hilsen
Deres hengivne

Fakta

Brev

Dateringen fremgår af brevet

Jens Birkholm

Faaborg Byhistoriske Arkiv, Mads Rasmussens familiearkiv, Mappe 28