Menu

Fynboerne

1911-01-16

Afsender

Mads Rasmussen

Dokumentindhold

Mads Rasmussen skriver til Tom-Petersen om et besøg af Zahrtmann, hvor de har talt om et maleri af en italienerinde med sit barn i en vugge og om, hvorvidt de kan finde et billede af Zahrtmann, der ville egne sig til museet.

Transskription

16' Januar 1911.

Kære Herr Kunstmaler Tom Petersen:

Tak for Deres venlige Brev. Zahrtman var hos mig i Mandags og han mente ogsaa, at Billedet at Jtalienerinden med sit Barn i en Vugge var det beste, hvilket jeg ogsaa finder. De Friser, De nævner bliver jo alt for [dyre], men mulig der ogsaa kan findes et Billede hjemme hos Zahrtmann,som vil kunne egne sig for Museet.

Med Venlig Hilsen forbliver jeg

Deres hengivne

Omtalte genstande

Et maleri af en "italienerinde med sit barn i en vugge" omtales, men det er ikke identifceret.

Fakta

Brev

Dateringen fremgår af brevet

Kristian Zahrtmann

Faaborg Byhistoriske Arkiv, Mads Rasmussens familiearkiv, mappe 28