Menu

Fynboerne

1916-01-24

Afsender

F. Petersen

Modtager

Peter Hansen

Dokumentindhold

Guldsmed F. Petersen skriver til Peter Hansen angående et smykke.

Transskription

24-1-16

Her Kunstmaler Hansen!

Det omtalte Smykke har jeg, det er Brillianter som sidder i Bladene over ? Kardt prima Prisen er 4,50 Kr. Med megen Agtelse Guldsmed F. Petersen Naboløs 3.

[Tilføjet med blyant på bagsiden, formentlig af Peter Hansen]:
Sokrates [overstreget] sige det samme om den samme Ting hver gang.
i Forbindelse med Farver

Fakta

Brev

Datoen fremgår af brevet.

København

Faaborg Museum, Peter Hansens arkiv