Menu

Fynboerne

1916-02-21

Modtager

Peter Hansen

Dokumentindhold

Peter Hansen indbydes til at deltage i udstilling i Grønningen i foråret 1916.

Transskription

A. FALCK RASMUSSEN
KASSERER I FREDERIKSBERG BANK København, d. 21'Februar 1916
Telefon - cent 329 pr. Telefon Bellevue 104.

Herr Maleren Peter Hansen

Paa en Generalforsamling i "Udstillingen i Grönningen" er det blevet vedtaget at indbyde Dem til at deltage i Udstillingen i Foraaret 1916.-

Saafremt De skulde være villig hertil, bedes De omgaaende sende Meddelelse herom til en af Undertegnede.-

Tillige bedes De, hvis De modtager denne Indbydelse, om at deltage i Garantien for den Kaution, som er stillet for Udstillingen, ved omgaaende at indsende et Billede til Værdi Kr.300.- til Herr Overretssagförer O.Kayser Vestergade 18 eller give skriftligt Tilsagn om et saadant.-

Ærbödigst

Alb. Naur Harald Giersing
Carl Johansgade 1 Carl Plougsvej 7

Fakta

Brev

Datoen fremgår af brevet.

København

Brevet er skrevet på fortrykt brevpapir med A. Falck Rasmussens navn og oplysninger (kasserer i Frederiksberg Bank).

Faaborg Museum, Peter Hansens arkiv