Menu

Fynboerne

1916-02-08

Modtager

Peter Hansen

Dokumentindhold

Elise har så travlt men skal nok snart sende cyklen osv over. Hun glæder sig til at se Peters billede med pavillonen. Fortæller i øvrigt om familiens aktiviteter.

Transskription

Mandag Aften
Kære Per.
Jeg har saa travlt, saa travlt, men nu skal jeg nok se i Morgen at faa sendt din Cykle o.s.v.! Jeg glæder mig til at se det Billede med Pavillonen, og det kan blive godt at male nogle Billeder ude, det er jo helt Foraarsvejr. Lisbeth og Frøken Hansen var i Holte i Gaar og kom slæbende med Billeder og Blindrammer. Nu faar jeg Baronen og Marie herud og hjælpe mig med at tage Billeder ud paa Onsdag. Jeg skal ogsaa over i Atelieret og se, hvad Hans har lavet. Jeg er glad for Børnene, ellers visnede jeg da og gik ud. Harald Bimse og Ausa spillede Bridge i Aftes og det endte med, at de kløede løs pa hinanden med Sæberis og Paraplyer; Niels Erik og vi andre adstadige svedte ligefrem ved at se paa dem. Bimse er blevet svært kvik; Gitten har det ogsaa godt. Baronen kunde ikke forstaa, at du ikke fik dine Rammer i Svanninge. Han har haft en Glarmester fra Kerteminde herovre, det var billigere. Kærlig Hilsen
E[utydeligt]

Fakta

Brev

Brevet er et korrespondancekort, og datoen fremgår af poststemplet.

København
Faaborg

Adresse på korrespondancekortet er:
Maleren Hr. Peter Hansen
Aad Hr. Fabrikant Jørgensen
Svendborg Landevej
Faaborg

Faaborg Museum, Peter Hansens arkiv.