Menu

Fynboerne

1916-02-23

Afsender

Axel Steenbuch

Modtager

Fritz Syberg

Dokumentindhold

Faaborg Museums regning fra P.A. Schous maleriauktion bringes i erindring.

Transskription

Til Fra
Hr. Kunstmaler F. Syberg Overretssagfører Axel Steenbuch
Valby Langgade 30 Nørrevoldgade 9 Hj. af Vendersgade
København K., den 23 Februar 1916
Telefon 69 Kontortid 9-8

Jeg tillader mig at bringe Faaborg Musæets Regning fra P.A. Schous Maleriauktion, stor Kr. 2640 i Erindring.

Ærbødigst
Axel Steenbuch
Ved A. Rasch Hansen

Fakta

Faktura

Da

Datoen fremgår af dokumentet.

Valby Langgade 30
P.A. Schou

Faaborg Byhistoriske Arkiv, Mads Rasmussens familiearkiv, Mappe 33