Menu

Fynboerne

1916-02-09

Afsender

Fritz Syberg

Dokumentindhold

Fritz Syberg beretter om sine oplevelser og sit udbytte ved P.A. Schous auktion.

Transskription

Langgade 30 Kbhvn Valby
9-2-16

Kære Etatsraad Rasmussen og Frue.
Hermed sender jeg Dem Regningen fra P.A. Schous Auktion. Jeg fik omtrent alle de Billeder jeg vilde have. Kun et interiør og et Selvportræt gik fra mig. Interiøret fulgte jeg til 500 Kr. med det gik først ved 800, Selvportrætet fulgte op til 480 (jeg havde kun 400 Kr. tilbage den Gang) saa maatte jeg slippe; det blev først solgt da det var naaet op med 700. Men iøvrigt fik jeg en smuk Samling Billeder. Jeg synes selv jeg fik det næstbedste Selvportræt der var, og der var mange, og det kostede kun lidt over 200. Jeg vilde have været ud til Dem, men er stadig meget plaget af Influenza og holder derfor ikke af at komme til nogen, dels er jeg smittefarlig dels gaar jeg i Seng med Hønsene.

(Det blev betragtet som en ren Scandale, jeg fik Syrenerne for 500 Kr.)

Jeg glæder mig til at hænge Billederne op paa Museet jeg haaber de vil pynte. De venligste Hilsner til Dem begge.

Deres hengivne
Fritz Syberg

Omtalte genstande

P.A. Schou, "Syrener", 1911, 63 x 76, Faaborg Museums inv.nr. 230
P.A. Schou, "Selvportræt", 1907, 40 x 29, Faaborg Museums inv.nr. 229

Fakta

Brev

Da

Datoen fremgår af brevet.

Valby
P.A. Schou

Faaborg Byhistoriske Arkiv, Mads Rasmussens familiearkiv, Mappe 33