Menu

Fynboerne

1919-03-28

Afsender

Fritz Syberg

Modtager

Johannes Jensen

Dokumentindhold

Det er morsomt, at Johannes V. Jensen skal skrive en bog om Fynboerne. Johs. Larsen og Peter Hansen har en uproblematisk historie, men Fritz Sybergs egen er smertefuld. Syberg vil gøre alvor af en gammel plan og skrive en biografi om sig selv frem til det 20. år. Der er formodentlig hændelser, som han ikke magter at skrive om. Zola og Gorkis historier blegner i deres gru mod Sybergs egen.

Transskription

Pilegaarden 28-3-19

Kære Ven.
Det er morsomt at det bliver Dig der kommer til at skrive Bogen om Fynboerne. Du mener at det bliver en temmelig betydelig Tekstmængde og Du taler endvidere om at Du glæder Dig til at feriere i Fynboernes Verden. Ja kære Ven for Las’ og Peters Vedkommende [”Vedkommende” indsat over linjen] ligger Vejen Dig [”Dig” indsat over linjen] aaben, deres Levnedsløb er saa klart som en solbeskinnet Vej, selv om der er enkelte Skygger. Hvad mig angaar stiller Sagen sig derimod helt anderledes. Jeg kunde have Lyst til at Du fik Nøglen til en Del i mit Arbejde (f. Ek Dødsbilledet Historien om en Moder o a), og forresten til hele min Produktion. Skal der skrives om den saa vil det være bedst at Stoffet bliver gjort saa tilgængelig som mulig. Jeg vil derfor foreslaa Dig at jeg gør Alvor af en Plan som jeg i mange Aar har omgaaedes med og gjort Tilløb til flere Gange, nemlig skrive en kortfattet Biografi over mig selv fra jeg v [”fra jeg v” overstreget]. Naar jeg skal gøre det til dette Brug faar jeg det gjort. Hvor meget jeg evner at drage frem i Dagens Lys af mit Liv fra jeg blev født til jeg blev 20 Aar ved jeg ikke, men det er særlig den Tid som ligger mig paa Sinde. Der er Oplevelser jeg maaske slet ikke, naar det kommer til Stykket kan formaa mig til at sætte paa Papiret i al deres Grelhed, jeg er hverken Gorki eller Zola, men jeg synes at hvad jeg har læst af de to, bliver blegt ved Siden af mine egne Oplevelser. Virkeligheden overgaar al Kunst. Husker Du et Sted i Kiplings Junglebog hvor Pythonslangen Kaa en Forsaarsnat siger til Movgli i et tungt Øjeblik ”ja, det svært at skifte Ham”.
Hele Livet har egentlig været for mig en eneste saadan Hamskiftning, men først mine Børn er det lykkedes at kaste den helt. Mange Hilsener til Dig og Else fra Din hengivne Fritz Syberg.

Omtalte genstande

Fritz Syberg brugte en stor del af livet H.C. Andersens eventyr Historien om en Moder som motiv til både en række tuschtegninger (se indsatte eksempel) og en serie oliemalerier. Dødsfaldet/Dødsbilledet omhandler Fritz Sybergs mors død på fattiggården i Faaborg.

Fakta

Brev

Da

Datoen optræder på brevet

Fritz Syberg skrev nogle erindringsskitser, som han på et senere tidspunkt brændte. Om kunstnerens opvækst se blandt andet Erland Porsmose: Fritz Syberg, kunsten, naturen, kærligheden. Gyldendal 2012

Pilegården Kerteminde

Det Kongelige Bibliotek, Johannes V. Jensens Arkiv