Menu

Fynboerne

1919-08-08

Afsender

Aage Marcus

Modtager

Johannes Larsen

Dokumentindhold

Aage Marcus beder indtrængende Johannes Larsen sende ham i det mindste en del af listen over de værker, som han skal bruge til forlagsprospeket på den kommende udgivelse. I 1920 foranstaltede han nemlig, at der blev lavet en serie mapper med træsnit og litografier af Johannes Larsen til salg.

Transskription

Kildehuset, Rungsted. 8.8.19
Kære Hr. Johannes Larsen.
Maa jeg have Lov at minde Dem om Listen? Det vilde være saa rart, om Fotograferingen kunde begynde, inden Sommeren var helt forbi. - Udsendelsen af mit Forlagsprospekt , som meget gerne skulde ske snart, venter ogsaa kun paa nærmere Udformning af hvad vi aftalte om Udgivelsen af Deres Raderinger og Træsnit. Det vilde betyde saa meget for mig at kunde nævne det i Prospektet. Kunde De ikke sende i alt Fald, hvad De foreløbigt har fundet frem af Plader og Klodser. Saa kunde jeg dog forhandle med Hendriksen og sende Dem Besked.
De venligste Hilsner til Fruen og Dem selv fra Deres hengivne
Aage Marcus.

Fakta

Postkort

dansk

Datoen fremgår af postkortet.

Rungsted
Kerteminde
  • Kildehuset, Rungsted

Kerteminde Egns- og Byhistoriske Arkiv