Menu

Fynboerne

1920-04-07

Afsender

Fritz Syberg

Dokumentindhold

Syberg har sendt Johs. V. Jensens smukke linjer til Carl Petersen (Calle) og foreslået at de bliver brugt på en marmorplade i Museets (Faaborg) vestibule. Fritz Syberg har tænkt på feststemningen ved museets åbning i 1910. Han er ved at bygge et værksted i haven.

Transskription

Pilegaarden 7 April 1920

Kære Ven!
Dine smukke Linier har jeg afskrevet og sendt til Calle med Forslag om at anbringe dem paa den Marmortavle som tænkes anbragt i Museets Vestibule. (Eventuelt under et Relief af M.R.).
Jeg har gaaet og citeret Ordene for mig selv i Dag og i det milde Foraarsvejr oplevet en Genklang af Feststemningen fra Museumsdagene i 1910. At Fru M.R. ikke har svaret volder mig ogsaa indvendig en bitter Fryd – af visse Grunde. Skade at Mads er død, at det var ham der døde.
Jeg er for Tiden ved at bygge mig et Værksted. Det bliver lagt i Haven ud mod Taarbystranden og jeg faar et Vindu mod Nord hvorfra jeg kan se Blæsten og Skyerne.
Igaar fik jeg Cyklen ned, det er en dejlig Tid vi gaar i Møde.
Hils Else mange Gange.

Din hengivne Fritz Syberg.

Fakta

Brev

Da

Datoen optræder på brevet

Museet er Faaborg Museum, som Mads Rasmussen (M.R./Mads) stiftede. Med ordene "Museumsdagene i 1910" henvises til Faaborg Museums indvielsesfest dette år.
Flere steder i Erland Porsmose: Fritz Syberg, Naturen, kunsten, kærligheden, Gyldendal 2012, kan ses fotos og malerier, hvorpå Fritz Sybergs atelier ved Pilegården i Kerteminde optræder. Se fx i denne bog s. 350. Atelieret eller værkstedet findes stadig (2019) og ejes af Johannes Larsen Museet.

Pilegården Kerteminde

Det Kongelige Bibliotek, Johannes V. Jensens Arkiv