Menu

Fynboerne

1920-05-12

Modtager

Johannes Larsen

Dokumentindhold

Brev 1: Puf fortæller, at han har givet lagkage til klassen, og at latintimen var aflyst.
Brev 2: Alhed Larsen bliver rost for sin sang. Andreas har fødselsdag og sidste skoledag, så de skal ud at spise samt have gæster. Hun vil købe færdigsyet tøj i Magasinet til sønnen. Drengene har snart ferie, men der er en engelskeksamen først.

Transskription

Kære Far!
Tak for de dejlige Fotografier, du kan tro jeg er glad ved dem. Vi staar og skal over at drikke Chokolade paa Konditoriet. Mor, Mence, Lysse og jeg. I sidste Time i dag gav jeg Lagkage i Klassen. Vi skulde have haft Latin med Skipper, men det blev der selvfølgelig ikke noget af. At vi iaften skal hen paa Kroen har Mor jo skrevet om. Tak for dit Brev! Det kom i dag til Frokost. Mange Hilsner fra Puf.

Kæreste Lavsi!
Tak for Dit Brev i Dag. Ja det er aabenbart en langsom Postgang, naar det Brev, jeg lagde i Postkassen Fredag tidlig Eftermiddag i Kjbn, først naade Dig Mandag, og det Du skrev i Forgaars, fik jeg først i Dag. – Jeg har været inde at synge til Morgen, jeg bliver saa vældig rost denne Gang, det er en stor Fornøjelse. Hun sagde i Dag, at det var rigtignok godt, at vi ikke havde opgivet det, for nu var det sikkert, at jeg vilde faa meget Fornøjelse af det. Hvert Øjeblik siger hun ”pænt Alhed”, og ”kan Du høre Du har en nydelig Stemme”. Hun gennemgaar smukke Sange med mig. – I Dag er det altsaa lille Gamles Fødselsdag jeg skal hen nu om lidt at dække Gavebord til han er færdig med Skolen. Det er hans sidste Skoledag i Dag saa det er en dobbelt Festdag. – De har faaet fri til at spise Bøf med mig paa Kroen, og bagefter skal et Par af Kammeraterne herhen til Adr. til Kaffe og et Glas Vin, jeg har købt Rhinskvin hos Dorf-Petersen.
Det er kedeligt, at Vejret bliver ved at være saa daarligt deroppe, her har det været rigtig yndigt de sidste Dage. – Jeg tænker jeg paa Fredag kan faa den Gamle med ind at bestille sort Tøj. Jeg har næsten mest Lyst til at prøve færdigsyet i Magasinet. Tante Mis sagde her i Lørdags, at Leerbech, som altid har syt til Leif, ofter [r’et overstreget] er uheldig, men at det færdigsyte fra Magasinet, der blev rettet lidt til, sad fortrinligt og at Leif ogsaa er meget bred. Og saa er det meget billigere. Lysse faar Paaske [ordet overstreget] Pinseferie paa Tirsdag, saa følger jeg med dem hjem. Gamle skal læse. Bare det nu maa gaa ham godt, det gamle Skind, han skal have engelsk Prøvestil i Dag. – Nej, jeg hørte ikke Nattergalen, skønt jeg lyttede meget efter. Det er løjerligt med de Svaner der slaas Lomme skrev om det i Gaar men nu haaber jeg Du selv har sat Dig i Forbindelse med dem hjemme, hvis Du mener der er noget at gøre. Lomme skrev ogsaa, at Paafuglen ”var med Æg”, det maa vel betyde, at den har lagt. – Nu faar Du ikke mere. Mange Hilsner fra Din Alhed.

Fakta

Brev

Da

Brevet er udateret. Det må være skrevet 12. maj 1920. Alhed fortæller, at det er Andreas' fødselsdag, og han har sidste skoledag på kostskolen i Birkerød (derfor 1920).

Johannes Larsen er i Henne Kirkeby, og Alhed er hos sine sønner, som er elever på Birkerød Kostskole. Alhed går til sangtimer.

Det Kongelige Bibliotek