Menu

Fynboerne

1920-03-15

Afsender

Johannes Larsen

Modtager

Alhed Larsen

Dokumentindhold

Johannes Larsen blev hentet i bil i Henne. Bryggeren havde skudt 9 pibesvaner. Der er ca. 1000 på søen for tiden. De skal finde 2 anskudte svaner. Det har været håbløst p.gr.a. storm og regn.

Transskription

Kirkeby 15-3-1920

Kære Alhed!
Jeg kom godt herop i Aftes. D.v.s. jeg maatte vente 2 Timer i Varde paa Gr. af at det var Søndag, til Gengæld blev jeg overrasket i Henne ved at blive hentet i en ny fin Bil som Bechsgaards havde anskaffet med Christian som Chauffør. Bryggeren var her og havde været heldig, de havde skudt 9 Pibesvaner og [tilføjet: og en Gaas] der skal være ca 1000 i Søen for Øjeblikket. Jeg glæder mig vældigt til at se dem. Det var Meningen at vi skulde have været ud i Morges for at se at faa fat i 2 anskudte der gik fra dem i Gaar, men det maatte opgives paa Gr. af Storm og Regn og Bryggeren kørte Kl 10. Det lykkedes mig at redde 3 til Schiøler foruden Hoveder af Resten og Brygger J. giver ham vist ogsaa 1 saa der bliver reddet 4. jeg skal hilse fra alle heroppe incl. Marius og Martin.
Mange Hilsner
Din JL

Fakta

Brev

dansk

Dato i brev

Kirkeby

Fremgår af brev

Kerteminde
  • 6800 Varde
  • Henne Kirkeby Kro

Kerteminde Egns- og Byhistoriske Arkiv