Menu

Fynboerne

1922-03-07

Afsender

Johannes Larsen

Modtager

Alhed Larsen

Dokumentindhold

Johannes Larsen møder forpagter Knipschildt i toget mod Nyborg. Værkstedet er blevet kalket. Johannes Larsen har malet en frk. Ruth.
Johannes Larsen forhandler med Jacobsen om at få nedslag i gæld på 10.000 kr.
Glarmester Madsen kommer med et billede af Olaf Rude til Johannes Larsen.

Transskription

Kjerteminde 7. Marts 1922.

Kæreste Alhed!
Jeg kom godt hjem i Forgaars Aften. Jeg skal hilse Dig fra Forpagter Knipschildt som jeg rejste sammen med til Nyborg, han var paa vej til at besøge Onkel Syberg. Her staar alt godt til. Der er mægtigt fint i Værkstedet efter det er kalket, og Naur har malet Radiatorerne hvide. Dog er der frosset nogle Blomster ihjel i Dagligstuen bla den Du fik af Fru Forell, men der gror jo et Par Aflæggere. Vi fejrede Elle med en Bourgogne og Faaborg Tokayer der var ikke andre Vinsorter i Kælderen.
Jeg har malet og tegnet Frk. Ruth i Gaar og i Dag. I Gaar ringede jeg til Jacobsen han var ikke videre tilbøjelig til at slaa af paa de 10000 men det var meget utydeligt i Telefonen, jeg kunde kun høre det halve af hvad han sagde og han klagede over jeg [ordet overstreget] han ikke kunde høre mig. Jeg anbefalede ham at drøfte Situationen med Harald, hvad han saa gør. Jeg var hos Harald i Gaar og satte ham ind i Situationen. Vi aftalte at komme sammen i Aften og snakke om Sagerne. Jeg skal ind og ringe til han for at høre om vi skal træffes her eller hos ham. Glarmester Madsen var jeg hos i Gaar, men Huset var lukket, i Dag har jeg faaet ham fat i Telefonen, han har været borte i nogle Dage i Anledning af hans Moders Begravelse. Han kommer i Aften og tager Maal af Blendrammer og har samtidig Rudes Billede med, som er paa Banegaarden. Hønsene lægger et halvt Hundrede Æg om Dagen og Gæssene har lagt 6. Der er fuldt af Gækker og Erantis i Haven og Græsset er grønt. I Værkstedet synger Kanariefuglen og alle Stillitserne og Solsorten fløjter i Fuglestuen.
Nu kom Marie med et Brev fra Dig, der var 51 Æg i Dag. Det er dejligt at Du har det saa godt, bare nu din Moder maa komme sig. Jeg skulde helst af Sted Søndag hvis jeg skal til Fiilsø og det vilde jo være rart at se Dig her hjemme først. Mange kærlige Hilsner. Hils Christine og Drengene naar Du ser dem.
Din Johannes Larsen.

Omtalte genstande

Johannes Larsen har malet et billede af en frk. Ruth.
Det vides ikke, hvilket maleri af Olaf Rude, Johannes Larsen modtog i 1922.

Fakta

Brev

Da

Datoen fremgår af brevet.

Alhed Larsen og muligvis også hendes mor rekreerer sig hos Christine Mackie i Birkerød, efter at have haft Den Spanske Syge. Maleren Albert Naur boede hos Alhed og Johannes Larsen nogle måneder fra slutningen af 1921 til engang hen i 1922. Hans kone var død, og han var i Kerteminde for at sunde sig.
I Johannes Larsens omgangskreds findes flere med navnet Harald. Det er uvist, hvilken Harald Johannes Larsen omtaler i dette brev. Muligvis Harald Meyer.
På Faaborgegnen lavede man en frugtvin af bla. hyldebær - det formodes at være en såkaldt Faaborg Tokayer. På Fyn blændede man også mjød, når denne blev lagret i mange år, kunne den smage som Tokayer.

Kerteminde
  • Filsø
  • Nyborg

Det Kongelige Bibliotek

Brevet er indleveret på Det kongelige Bibliotek af Larsen-familien.