Menu

Fynboerne

1922-03-09

Afsender

Johannes Larsen

Modtager

Alhed Larsen

Dokumentindhold

Chr. Andersen - veteran fra 1864 - bliver indstillet til at blive hædret og blive Dannebrogsmand.
Mens der er is på vandet, er en odder blevet skudt, men heldigvis ikke Johannes Larsens Jokum.
Drude vil gerne have udstillingen.
Alhed Larsen har fået et tilbagefald og må udskyde hjemrejsen.

Transskription

Kjerteminde 9 Marts 1922

Kæreste Alhed!
Ja der er ikke noget at melde i Dag. Marie og Putte er gaaet ud til Chokolade hos Mygs med Gogger, det er Bebs's Fødselsdag. Chr. Andersen været her i Dag, med Krykker og Stok. Han havde faaet en mærkelig Opfordring fra Friis, som gik ud paa at han skulde sende sine Veteranpapirer til ham, han var bange for det drejede sig om Penge. "Jeg faar jo min aarlige Hædersgave og bryder mig ikke om at søge noget." Der stod i Brevet at det var i Anledning af at Laurits Larsen i Dalby havde henvendt sig til Friis og han vidste at Vedkommende var en ven af Klaus Berntsen. Heldigvis kendte jeg Sagen og kunde berolige ham hvad Pengene angik. Men jeg fortalte ham ikke at Meningen var at gøre ham til Dannebrogsmand. Han fortalte at Peter Stoffer havde skudt en meget stor Odder mens Isen laa her, men det var ikke Jokum. Nu kom Dit Brev. Jeg har ringet til Drude hun vil gerne have Udstillingen.
Det er da trist at Du har faaet tilbagefald. Gud ved hvornaar Du nu kan blive i Stand til at rejse. Hvad er det med Puttes Bal?? det har jeg ikke hørt om. Forhaabentlig er det først næste Fredag hun skal rejse. Nu var jeg lige kommen i gang med at male.
Nielsen paa Museet kan vist godt skille Billederne ad saa mine + dem hos W & M kommer i Kasser for sig og gaar direkte hertil mens Dine gaar til Odense. God Bedring og mange kærlige Hilsner
Din
JL

Fakta

Brev

Da

Datoen fremgår af brevet.

Det vides ikke, om Gogger er fx en hund eller en person. Det vides ikke hvem Bebs er.
Johannes Larsen havde gennem årene flere oddere ved navn Jokum.
Alhed Larsen rekreerer sig hos sin søster i Birkerød, efter at have haft den spanske syge.

Kerteminde
  • Særslev
  • Dalby, Hindsholm

Det Kongelige Bibliotek

Brevet er indleveret på Det kongelige Bibliotek af Larsen-familien.