Menu

Fynboerne

1923-01-16

Afsender

Fritz Syberg

Modtager

Johannes Jensen

Dokumentindhold

Syberg takker for Forum. Han er ikke rask, så han kommer ikke til Johannes V. Jensens fødselsdag.

Transskription

Pilegaarden 16-1-23

Kære Ven!
Tak for Forum med det smukke Digt og i det hele Dit muntre Livssyn, det gør mig godt uden at jeg dog formaar at svinge mig op til det. Maaske er Skylden at jeg stadig ikke er rask, det er [i] hvert Fald Grunden til at jeg alligevel ikke kommer over og er med at feste for Dig skønt jeg gærne vilde.
Hils Else og Børn
Din hengivne Fritz Syberg.

Fakta

PDF
Brev

Da

Datoen optræder på brevet

Johannes V. Jensen udgav 1922-1923 bladet Forum. Han fyldte 50 år i 1923.

Pilegården Kerteminde

Det Kongelige Bibliotek, Johannes V. Jensens Arkiv