Menu

Fynboerne

1929-06-03

Modtager

Johannes Larsen

Dokumentindhold

Margarinefabrikant Vang Lauridsen og hans hustru har to Larsen malerier i udvalg, men da de ikke kan blive enige om, hvilken de begge kan lide, spørger de, om Larsen i stedet har et maleri fra Romsø, som de lettere kan blive enige om?

Transskription

Fortrykt:

O. Vang Lauridsen Vejen, den .......... 192

Cand. Polyt., Fabriksingeniør
-------------
Telefon Nr. 74

Herefter i maskinskrift:

3. Juni 9

Herr Kunstmaler Johannes Larsen,
Kerteminde.
--------------------
Vi ser hver Dag paa de 2 Billeder, men har Vanskelighed ved at
komme til Enighed. - jeg synes bedst om det Billede med Gæssene paa, og
min Kone synes bedst om det med Svanerne paa.-
Kan De ikke afgøre Sagen ved at sige, hvilket Billede der er
bedst?
De har vel ikke et Billede fra Romsø, hvor De nu maler, som vi
eventuelt lettere kunde blive enige om, i Stedet for.
Med Højagtelse [i håndskrift: og venlig Hilsen
O. Vang Lauridsen]

Fakta

Brev

dansk

Datoen fremgår af brevet.

Vejen
  • Vejen
  • Romsø

Kerteminde Egns- og Byhistoriske Arkiv