Menu

Fynboerne

1929-03-15

Afsender

Hjalmar Kleis

Modtager

Johannes Larsen

Dokumentindhold

Hjalmar Kleis Kunsthandel i København oplever øget efterspørgsel på Johannes Larsens malerier og udbeder sig flere malerier i kommission.

Transskription

Fortrykt:
Exlibris
Hjalmar Kleis København den 19

herefter i håndskrift: 15.3. 28

Maleren
Hr. Johs Larsen
Kerteminde

Jeg tillader at skrive til maleren, da
jeg i den sidste Tid har haft Købere til Billeder
af Dem. I den Anledning vilde jeg gerne spørge om
Hr. Johs. Larsen muligvis vilde overlade mig et
Billede eller to i Commission, hvilke jeg mener at kunne
sælge ret hurtigt.
Gerne imødekommende Malerens venlige Svar
er jeg Med Højagtelse
Ærbødigst
pr. Hjalm' Kleis
S. Høg.

Fakta

Brev

dansk

Datoen fremgår af brevet.

København
S. Høg
Hjalmar Kleis
Johannes Larsen

Kerteminde Egns- og Byhistoriske Arkiv