Menu

Fynboerne

1929-05-17

Afsender

Rich[ard] Ancher

Modtager

Johannes Larsen

Dokumentindhold

Rich[ard] Ancher ser under et besøg hos glarmester Madsen nogle malerier af Johannes Larsen, som han byder ind på.

Transskription

Fortrykt: Exlibris Hotel Kolding. Kolding, den ...................... 19 Carl Lundgren Kolding
Telefon: Nr. 3, 18 og 636.
Statstelefon Nr. 4
Herefter med håndskrift: 17 - 5 29
Pile Alle 41 Kjøbenhavn F.
Til Maleren Herr Johannes Larsen Kjerteminde.
Jeg var i Kjerteminde i Torsdags og saa paa nogle af Deres Arbejder henne hos Glarmester Madsen og vil nu forespørge om det var muligt vi kunde komme overens om Priser paa de Ting jeg mærkede dem jeg eventuelt kunde tænke mig bag paa og vil nu dem om Prisen Mrk 1-2 og fremdeles jeg skal handle med Billederne igen og beder derfor om nøjeste Pris jeg har mange Gange købt hos Herr Fritz Syberg og mener derfor ogsaa at de vil være imødekommende og sælge mig et Par Billeder.
Med Højagtelse Rich Ancher

Fakta

Brev

dansk

Datoen fremgår af brevet.

Brevet er skrevet på et brevpapir, hvis hoved er fortrykt med Hotel Koldings logo, men brevet er skrevet på Frederiksberg, hvorfor stednavnet Kolding ved datoen er overstreget og erstattet med Pile alle 41, Kjøbenhavn F.

København
  • Pile alle 41, Frederiksberg

Kerteminde Egns- og Byhistoriske Arkiv