Menu

Fynboerne

1933-12-18

Afsender

Fritz Syberg

Dokumentindhold

Fritz Syberg ønsker glædelig jul og håber, at operationen er overstået. Han takker Else for sweateren, som hjælper ham til at holde varmen, når han maler fire timer udendørs i sneen ved Holsteinshus.

Transskription

Pilegaarden Kjerteminde
18 - 12 – 33

Kære Venner.
Hermed Ønsket om en glædelig Jul. Jeg haaber Du maa have Din Operation overstaaet naar I faar dette Brev. Jeg føler Trang til at sende Dig Else en dybtfølt Tak for den Sweater Du har foræret mig, jeg har siddet 14 Dage i Træk ude i Sneen eller [i] hvert Fald Frosten og malet 4 Timer ad Gangen nede i Holsteinshus’ Granskove (2 ½ Times Biltur frem og tilbage) men har klaret mig godt takket være Sweateren og en Fodpose. Alt vel her, men man bliver jo gammel og faar sværere og sværere ved ”at tage Initiativet”. Hils Jeres Børn og Barnebarn og Svigerbørn.
Eders hengivne
Marie og Fritz Syberg.

Tak for Lundbyskriftet.

Omtalte genstande

Fritz Sybergs billede(r) fra granskovene ved Holsteinshus kendes ikke umiddelbart.

Fakta

Brev

Da

Datoen optræder på brevet

Pilegården Kerteminde
  • Holstenshuus, Slotsalleen 9, 5600 Faaborg, Danmark

Det Kongelige Bibliotek, Johannes V. Jensens Arkiv