Menu

Fynboerne

1933-06-30

Afsender

Fritz Syberg

Dokumentindhold

Fritz Syberg takker for kronikken. Han vil snart komme på besøg.
Odensebillederne har voldt problemer, da Syberg har manglet en model til moderen. Nu har han hyret en af Franz/Trylles skolekammerater, som uden at være direkte smuk har det rigtige udseende. Den unge kvinde kan stå model frem til sensommeren, hvor hun skal til Rom for at arbejde. Syberg kan først komme til at arbejde på Tibirke-billederne om et år.

Transskription

Pilegaarden Kjerteminde
30 – 6 – 33

Kære Johannes V. og Else.
Tak for Kroniken om Fyn, den faar Hjertet til at hoppe i Livet paa En. Ganske vist tør jeg ikke helt kalde mig Fynbo, men jeg føler intet Savn derved, jeg elsker Fyn og attraar intet der ud over. Jeg kommer en eller anden Dag og besøger Jer, faar Rille til at køre mig i Bilen en Sjællandstur. Desværre maa jeg betro Jer følgende: Odensebillederne tynger en Del paa mig, jeg har ikke kunnet føre dem igennem fordi jeg har manglet en Model til Moderskikkelsen. I Fjor søgte jeg at forsere [forcere] dem frem uden Model, men det førte kun til at [jeg] sled i dem i ca 9 Maaneder i Træk uden at faa noget ud af det udover maaske det rent landskabelige. Nu er der hændt mig dette at jeg for ca 14 Dage siden traf sammen med en ung (eller yngre) Dame en Skolekammerat af Trylle altsaa ca 29 Aar, som har næsten alle Betingelser for Moderskikkelsen. Bl.a. det at hun har langt (mørkebrunt) Haar. Endvidere er hun uden at være hvad man kalder smuk i Besiddelse af saa mange Skønhedstræk der taaler en indgaaende Undersøgelse saa jeg er blevet mere og mere glad ved at male efter hende. Smukke graa Øjne i stort formede Øjenhuler og [et overstreget tegn] sjælden smukt formede Læber. Hun er noget alvorlig, beskeden og uberørt ha [”ha” overstreget] hvad alt sammen er i Favør af mit Arbejde Jeg kan faa hende som Model fr [”fr” overstreget] indtil Slutningen af August da hun skal overtage en Plads (Husassistent) hos en dansk Familie der er bosat i Rom. Hun vil gærne nogle Dage en Tur til Sønderjylland og besøge noget Familie og i den Tid vil jeg foretage min Sjællandstur. Det trækker altsaa højst sandsynlig ud et Aar endnu inden jeg kan tage mine Tibirkebilleder op igen. Jeg haaber I har det godt.
Eders hengivne
Fritz Syberg.

Omtalte genstande

Odensebillederne: Fritz Syberg modtog en bestilling på malerier til forhallen i H.C. Andersens Hus i Odense. Han var et par år om at gøre dem færdige. Malerierne hænger ikke længere (i 2020) fremme på dette museum.
Tibirkebillederne: Portrættet af Johs. V. Jensen kan være det ene af disse. Billedet er malet i forfatterens hus i Tibirke.

Fakta

Brev

Da

Datoen optræder på brevet

Kronikken er Johannes V. Jensen: "Fynsrejsen". Den blev trykt i Politiken 30. juni 1933. .
Den omtalte kvinde hed Gudrun Rasmussen. Efter at have arbejdet som model, chauffør og husassistent hos Fritz Syberg, blev hun gift med sønnen, Franz.
Jensen-familien havde et fritidshus i Tibirke.

Pilegården Kerteminde

Det Kongelige Bibliotek, Johannes V. Jensens Arkiv