Menu

Fynboerne

1933-07-14

Afsender

Fritz Syberg

Dokumentindhold

Fritz, Marie og Ernst/Rille Syberg vil i bil køre til Skelskør, lidt rundt på Sjælland og søndag til Tibirke på besøg hos Jensen-familien.

Transskription

Pilegaarden Kjerteminde
14 – 7 – 33

Kære Johannes V. og Else.
Vi har tænkt at aflægge Jer et Besøg i Tibirke paa Søndag. Regnvejret forhindrer mig i mit Arbejde, men det vil være morsomt at se Landet i Regnvejr paa en Biltur. Vi tager herfra i Eftermiddag og kører til Skjelskør. Det er jo næsten min Fødeby, [overstregede tegn] det var der min Fader døde.
Lørdagen krysser vi lidt rundt i det indre Sjælland og Søndagformiddag ankommer vi til Tibirke. (Det er jo Fredag og Lørdag I er i Kbhvn?)
Det er Marie, Rille og jeg, der gør Turen Jeg haaber I er raske og har det godt Allesammen. Mange Hilsener fra os her.
Eders hengivne
Fritz Syberg.

Fakta

Brev

Da

Datoen optræder på brevet

Jensen-familien ejede et fritidshus i Tibirke.
Fritz Syberg blev født i Faaborg. Hans forældre og han flyttede til Skelskør, da han var lille. Efter faderens død flyttede mor og barn tilbage til Faaborg.

Pilegården Kerteminde
  • Skælskør, 4230 Skælskør, Danmark
  • Tibirke, 3220 Tisvildeleje, Danmark
  • Faaborg, 5600 Faaborg, Danmark

Det Kongelige Bibliotek, Johannes V. Jensens Arkiv