Menu

Fynboerne

1935-02-06

Afsender

Fritz Syberg

Modtager

Johannes Jensen

Dokumentindhold

Fritz Syberg har hos sin fætter set et fotografi af et miniatureportræt af hans oldefar. Uttenreitter har nu fotografiet, og Syberg har bedt ham sende det til Jensen.
Syberg sender et ungdomsselvportræt.
Syberg arbejder godt og læser desuden aviser.

Transskription

Pilegaarden Kjerteminde
6-2-35

Kære Ven
Tak for Brevet og Digtet til Sakker som jeg nok skal glæde ham med ved Lejlighed. Portrætet af Oldefaderen, - det er forresten kun et ganske lille Billede fotograferet efter et ganske lille Miniaturemaleri – maa Uttenreitter have. Jeg har skrevet til ham om at sende Dig det. Er det Din Mening at bruge det til Din Anmeldelse? For en Sikkerheds Skyld har jeg ledt alle mine Gemmer og Fotografibunker igennem, men uden Resultat. Derimod har jeg en Ungdomstegning – Selvportræt – som jeg sender Dig, (hvis det nu er saaledes at Du vil have et eller andet gengivet i Din Anmeldelse) maaske det kan tjene som Erstatning, det er saagodt som det eneste Billede der eksisterer af mig fra mine unge Aar. Det er ved et Tilfælde at jeg har faaet [”har faaet” overstreget; ”fik” indsat over linjen] det i Hænde efter at det havde været væk i ca. 40 Aar. Men nu hører Du nok fra Uttenreitter. Oldefaderens Billede saa jeg hos en Fætter i Stokholm. Det var trods sin Lidenhed et morsomt malt Billede, spillevende af Liv. Oldefaderen lignede just ikke hverken en Postmester eller en forhenværende Militær, men mere noget Prælat-agtigt. Der var et Udtryk om hans Mund som om han holdt af et godt Bord.
Alt gaar ved det gamle her. Jeg arbejder fra Morgen til Aften og iøvrigt har jeg jo Aviserne. Det er ganske underholdende at sammenligne dem, hvor de desavuerer [to overstregede, ulæselige ord] hinanden i deres Journalistløgne fra Udlandet, men ganske vist en lidt barmaaset Undskyldning.
Hils Else og Familien mange Gange

Din hengivne
Fritz Syberg.

Omtalte genstande

Et portrætmaleri, miniature, forestillende Fritz Sybergs oldefar.
Fritz Sybergs selvportræt kan være det indsatte. Der kendes kun meget få selvportrætter af Fritz Syberg fra de unge år.

Fakta

Brev

Da

Datoen er skrevet på brevet

Fritz Syberg traf sin fætter, som også hed Fritz Syberg, i Stockholm efteråret 1910.
Poul Uttenreitter udgav i 1935 på Kunstforeningen bogen Fritz Syberg. Den er tilegnet "Mindet om Fru Marie Syberg", som døde i efteråret 1934. Fotografiet af Sybergs oldefars portræt optræder ikke i Uttenreitters bog.

Pilegården Kerteminde
  • Klara Västra kyrkogata 18 B, 111 21 Stockholm, Sverige

Det Kongelige Bibliotek, Johannes V. Jensens Arkiv

Nej