Menu

Fynboerne

1935-03-02

Afsender

Johannes Larsen

Modtager

Johan Larsen

Dokumentindhold

Lysses plan er udmærket, og det er fint, at man sparer lønnen.
Johannes Larsen har hængt udstilling bestående mest af ældre billeder op.
Han har spist østers med Puf, været til koncert og spist middag med masser af drikkevarer med en flok mennesker. Under brevskrivningen var han hos Achton Friis.

Transskription

Kjøbenhavn 2 Marts 1935.

Kære Lysse!
Tak for Brevene. Det lange fik jeg da vi var ved at gaa om Bord i Vognen for at køre til Nyborg og jeg tog det saa med og læste det paa Færgen, sendte det saa til Puf da jeg kom herover. Det var en meget klar Fremstilling, jeg saa det hele for mig endnu før jeg var kommen om til Situationsplanen. Jeg synes det er en udmærket Plan og det glæder mig at Lønnen kan blive sparet, jeg begyndte allerede at frygte for den da jeg kom til Rydningen af Buskadset. Den store Gran forestiller jeg mig netop fri af Rampen men selv om den kommer ind i denne vil det heller ikke gøre noget, naar bare Forsiden af Stammen bliver fri. Det lille Brev fik jeg i Gaar Morges fra Puf uaabnet sammen med et Par andre Breve og en Bemærkning om at Du vidst havde faaet Skrivedille. Det var gevaltig hurtigt jeg havde ventet at der mindst vilde gaa et Aars Tid. Er der flere Instanser? og i saa Fald mon de appelerer igen Jeg kom herover Onsdag Middag. Billederne var kommen om Formdgn og Kl. 5 var de hængt op og Katalogen skreven. I Gaar lukkede vi op. Det er alle omtrent [oven over linien er skrevet ”omtrent”] mine gamle Billeder fra 1893 – 1932. der er kun 2 iblandt der ikke før har været fremme. Dine 2 er ogsaa med, men jeg gør ikke Regning paa ar sælge noget videre. Jeg skulde til Tandlæge og have skravet Tænderne i Gaar Kl. 12, men Puf foreslog at vi skulde gaa hen i Fiskehuset i Stedet og spise Østers hvad vi saa gjorde og opsatte Behandlingen til en anden Dag. I Aftes var jeg med Einar Madvig der er Formand eller saadan noget i Kunstforeningen til Kammermusikforeningen og bag efter henne at spise i Stadils Beværtning. Sammen med Skriveswane, Methling Rath[ulæseligt] Henning, Kaare Klint, Stubbe Tejbjærg Henrik Skovbo og en Mand til som jeg ikke kan huske hvad hed. Jeg nød 2 Stk. Smørrebrød 3 store Snapse og 7 Glas Øl. og kom først hjem Kl. godt 2 saa jeg er lidt tom i Hjernen. Jeg vilde have været ud at tegne i zoologisk Have men det har sneet hele Dagen saa efter Frokost gik jeg hen til Achton Friises hvor jeg nu sidder med en Sjus og skriver dette. Jeg skal hilse fra dem.
Mange Hilsner til Jer alle 3 fra
Din
Far.

Fakta

Brev

Da

Datoen er skrevet øverst side 1

Henning er muligvis Johannes Larsens nevø. Det vides ikke, hvem Stubbe Teglbjærg var.
Stadils Beværtning, Vesterbrogade 1 (ved Hovedbanegården).

København

Bynavnet er skrevet øverst side 1

Brevet er i privateje

Nej

Brevet er i privateje