Menu

Fynboerne

1944-05-01

Afsender

Johannes Larsen

Modtager

Johan Larsen

Dokumentindhold

Johannes Larsen snitter træsnit til Historien om Lille Mis og tegner til Hans Hvass' fuglebog, men der er mange forstyrrelser.
Christa Knuth, hendes børn og deres lærerinde har været på besøg en uge.
Larsen har mange fugle, men en mår har taget nogle af dem. En sneppe i volièren er død.

Transskription

Kjerteminde 1 Maj 1944.

Kære Lysse!
Tak for Dit udmærkede Brev for snart længe siden. Jeg begyndte i November paa at snitte ”Historien om en lille Mis” og fik snittet 1 Stok inden Jul. Fra Nytaar til Paaske fik jeg snittet 5 til og mangler altsaa 2 som jeg haabede at faa lavet i den sidste Del af April, men her har været saa megen Forstyrrelse at jeg end ikke har faaet begyndt endnu. Et Par Bestillinger 3 Odenseture og Rykkerbrev fra Hans Hvass om Tegningerne til hans sidste Opus: ”Standfugle” som jeg da nu er omtrent færdig med, jeg mangler 2. Vi havde i Paasken Besøg af Grevinde Knuth med 2 Børn og Lærerinde, d.v.s. de boede og fik Morgenmad paa Hotellet, men var ellers her fra Tirsdag til Tirsdag. Jeg har en Graagaas der ruger paa 6 Æg, en Graaand paa 13 og en anden Graaand hvis Rede jeg endnu ikke har fundet. For en Tid siden var der noget, formodentlig en Maar der logerer paa Loftet i det lille Hus ved Tennisbanen, der tog alle Duerne paa nær et Par, der nu bygger paa en Bjælke over Døren til Værkstedet: Jeg har haft en vældig køn Sneppe en Maanedstid i Volieren men forleden Dag fløj den mod Vinduerne og slog sig i hjel. Vi har det ellers godt allesammen og jeg skal hilse Jer fra Else og Puf og mange Hilsner til Jer allesammen fra
Din Far.

Maler Johannes Larsen
Kjerteminde
Danmark.

Omtalte genstande

Johannes Larsens illustrationer til Hans Hvass' fuglebog og hans træsnit til Historien om Lille Mis.

Fakta

Brev

Da

Datoen er skrevet øverst s. 1

En udgave af Chresten Kolds Historien om lille Mis med træsnitsillustrationer blev udgivet af Foreningen Fremtiden.
Johannes Larsen tegnede illustrationer til Hans Hvass' Danske fugle - Vinterens fugle - Trækfugle - Standfugle, som udkom på Reitzels Forlag 1944.

Kerteminde

Bynavnet er skrevet øverst s. 1

Brevet er i privateje

Nej

Brevet er i privateje