Menu

Fynboerne

1944-05-14

Afsender

Johannes Larsen

Modtager

Johan Larsen

Dokumentindhold

Johan/Lysse kan nu få skøde på Båxhult, og Andreas/Puf vil få ejendomme for et tilsvarende beløb. Johannes Larsen ønsker blot, at frontespisen bliver bevaret i hans livstid, og at de træer, som han har fredet, bliver stående.

Transskription

Kjerteminde 14 Maj 1944.

Kære Lysse!
Efter at have virket med Sagen, siden Du udtalte Ønsket om at faa Skøde paa Båxhult, er jeg nu saadan stillet at det kan lade sig gøre. Da jeg i sin Tid talte med Bankdirektør Jacobsen om det, sagde han at jeg i saa Fald maatte give Puf et lignende Beløb. Du sagde, at Du regnede Båxhult, eller rettere min Part deraf til 30.000 Kr. Forudsat at Du gaar ind paa at jeg tilskøder Puf en tilsvarende Part af de herværende Ejendomme kan Du faa en Sagfører til at lave Dig et Dokument om Overdragelse og sende mig. Du skal saa faa det omgaaende i underskrevet Stand. Der bliver nogle Klausuler, men dem kan vi jo ordne mundtlig. F. Eks. at jeg forbeholder mig Frontespisen paa Livstid, at de Træer, jeg har fredet skal blive staaende, at Du vedligeholder min Jagt mod at jeg betaler Omkostningerne o.s.v. Det kommer vi nok ud af. Vi har det alle godt her og nu er det et dejligt Vejr med stille Varme. Mange Hilsner til Jer allesammen.
Din
Far.

Johannes Larsen
Kjerteminde
Danmark.

Fakta

Brev

Da

Datoen er skrevet øverst s. 1

Johan og Elena Larsen overtog endeligt gården Båxhult i Småland i 1945.

Kerteminde

Bynavnet er skrevet øverst s. 1

Brevet er i privateje

Nej

Brevet er i privateje