Menu

Fynboerne

1947-08-01

Afsender

Johannes Larsen

Modtager

Johan Larsen

Dokumentindhold

Else og Andreas/Puf er i England for at besøge bryggerier.
Johannes Larsen har både glæder og skuffelser med fuglene i sin volière.
Larsen er færdig med bestillingsarbejder og maler nu på et søbillede.

Transskription

Kjerteminde 1 August 1947.

Kære Lysse
Tak for Dit Brev. Her gaar vi og venter paa Else og Puf. I ved vel at de rejste til England d 13 Juni og ventede at blive borte 14 Dage á 3 Uger. De var først 8 Dage i London og saa en Uges Tid i Sydengland. Saa blev de inviterede til at besøge Sven Mikkelsen i Skotland og fik Deres Returbillet godtgjort, men saa viste det sig at det tidligste de kunde komme hjem, var med Flyvemaskine d. 19 August, men nu har Elses Fader skaffet dem en Billetter over Harwich – Esbjerg til d. 10 Aug. Puf har besøgt Guinness Bryggeriet i London og Bass’s i Burton, sidstnævnte Sted blev han trakteret med Barley Wine brygget i 1868 og aftappet i 1870. De bor nu ensomt i Højlandet, 14 Miles til nærmeste Landsby, men har været i Dundee hvor han havde faaet Lov til at overvære en Brygning. Mornine rejste i Morges efter at have været her i 14 Dage. Jeg har meget Fornøjelse af min Voliere men ogsaa en Del Skuffelser. Vagtlernes Kyllinger døde første Kuld, men nu er der 2 godt halvvoksne af andet Kuld og Hønen har begyndt at lægge Æg igen. Dompappens Rede faldt ned da den havde ruget et Par Dage, saa byggede den selv en i den østlige Hyld og fik Unger, men de forsvandt da de var en Uges Tid gamle, men efter et Par Dage begyndte den at lægge Æg i samme Rede og har ruget siden. Stillitserne byggede ogsaa en fin Rede i Toppen af samme Hyld og fik Unger, men de regnede ihjel da de var en Uges Tid gamle. Kanariefuglen byggede Reden dobbelt da Ungerne af Andet Kuld var halvvoksne og laa og rugede paa 3 Æg ved Siden af Ungerne men da de fløj af Reden gjorde den ligesaa nu har den vist udruget for 4 Gang i en ny Rede. Jeg har faaet 5 Guldfisk ind i Bassinet. Jeg har nu faaet mine Bestillingsarbejder fra Haanden og været i Gang med Søbilledet. Vi har haft en utroligt Masse stille Uger men de 2 sidste Dage har det blæst igen. Tak for Trap som Peter var her med i Lørdags eller i Søndags. de skulde høste Byg Mandag. Jeg var den Dag i Odense og der høstedes alle Vegne. Mange Hilsner til Jer allesammen fra
Din Far.

Omtalte genstande

Johannes Larsen har udført bestillingsopgaver og maler nu på et "Søbillede". Det vides ikke, hvilke værker der er tale om.

Fakta

Brev

Da

Datoen er skrevet øverst s. 1

Andreas/Puf Larsen fik opført et bryggeri på Møllebakken og drev det en tid professionelt.
Bass Bryggeri blev grundlagt i 1777 af William Bass i Burton-upon-Trent , Staffordshire , England. I 1877 var Bass blevet det største bryggeri i verden med en årlig produktion på en million tønder. Dets pale ale blev eksporteret til hele det britiske imperium , og virksomhedens ikoniske røde trekant blev Storbritanniens første registrerede varemærke (Wikipedia marts 2022).
Barley Wine stammer fra Napoleonstiden, hvor englænderne måtte finde et alternativ til fransk vin, som de af patriotiske grunde ikke kunne drikke og derfor bryggede en øl med navnet Barley Wine (Internettet marts 2022).
Johannes Larsen omdannede efter Alheds død vinterhaven til volière.
Det vides ikke, hvilken Peter der er omtalt.
Trap Danmark er standardværket, når det drejer sig om en topografisk beskrivelse af det danske rige. Værket blev grundlagt af Jens Peter Trap, kabinetssekretær og topografisk forfatter og udgivet første gang udgivet 1858-60 i fem bind på Gads Forlag af J.P. Trap. med titlen Statistisk-topographisk Beskrivelse af Kongeriget Danmark. Værket blev genudsendt i reviderede udgaver 1872-79, 1898-1906, 1920-32 og 1953-72 (31 bind). En 6. udgave, der også skal være tilgængelig på de digitale platforme, blev iværksat i 2014 (Kilde: Lex.dk).

Kerteminde

Bynavnet er skrevet øverst s. 1

Brevet er i privateje

Nej

Brevet er i privateje