Menu

Fynboerne

29. sep. 1925

29 Septbr.
Stille jævn graa Regnhimmel.
Mange Rider, nogle Malemukker, en graa. 2 Hvaler.
Det begynder at regne, jævn Regn.
Efter Frokost regner det stærkt.
L argentatus juv.
Kaffe
Kl 4 2 Suler et Par
Malemukker, en Alk
Det regner ganske smaat
N flover. Ride ad.
Schiøler og Scheel ser en Tr. alpinus i Vinterdragt En af Matroserne har fanget en Stenpikker der kom om Bord i Formdgs og var vaad, den bliver
•56 – blank• •57• sat til Tørring i en Cigarkasse i Messen.
Kl. 5 er det Tørvejr, det klarer op fra NV hvor der er en gul Stribet Himmel. Vinden er lidt friskere omtrent agter ind.
Et Par (3) [parentes og 3-tal indsat over linjen] Malemukker og en Ride følger Skibet.
Da jeg gaar til Køjs kan jeg se Karlsvognen ud ad Koøjet.
•58 – blank• •59•

Fakta

29. sep. 1925
Dagbog, 1925, 10, side 28 recto - 29 recto

Det Kongelige Bibliotek

Johannes Larsen