Menu

Fynboerne

2. sep. 1907

Mandag 2 Septbr.
Med Damper op ad Androssoggin R. til Macgolloway R. opad den i Canoe. 4-5 Ænder. Aix sponsa? Hejrer Isfugle, Blue Jays – 2 Gange 3 black Ducks rimeligvis de samme, smuk hvidhoved Ørn Hejrer Wood chuck ved Bredden siddende ret op gnavende af en Skærmplante
Frokost ved Baal. [Tegning til højre for teksten]
Nedad
Dvergfalk?
Høge
1 broadw. 1 sharpshinned Et kort Stykke før Udløbet et fladvandet græsbevoxet Kær med Udløb til Floden, 5 Woodducks rimeligvis de samme som i Morges, saa dem tydeligt i Kikkerten mens de

•14 verso•

laa paa Vandet, den midterste en næsten udfarvet Andrik, lidt efter fløj de, samtidig lettede en black Duck et stykke op ad A. river smuk hvidhoved Ørn fløj forbi op ad Floden og kom tilbage et Kvarters Tid efter. Tilbage til Kæret med Ænderne, begyndte at regne, hørte samtidig Damperen og skyndte os tilbage til A.r. var heldige og kom om Bord. Opad Fl. til Errol. Paa Hjemvejen, ved Udløbet i Søen flere golden Eyes lidt efter gl. Fiskeørn, mange Natravne. S. og W. havde fra Piazzaen her paa Hotellet set en ung Havørn fange en Fisk og flyve hen paa en Sten ved

•15 recto•

Bredden og spise den, medens en Flok Krager sad omkring den og saa til, da den var færdig kom de hen og fortærede Levningerne. Den gl Ørn i Toppen af S. Træ, da det begyndte at regne flyttede den længere ned i Træet for at være i Tørvejr, var der i Aftes.

  1. Brudeand

  2. Blå skovskade

  3. Amerikansk hvinand

Fakta

2. sep. 1907
Dagbog, 1907, side 14 recto - 15 recto

Det Kongelige Bibliotek

Johannes Larsen
Carl Stasny
- Warncke