Menu

Fynboerne

15. sep. 1925

15 Septbr
Skyet Solskin
Frisk N.
Kl. 6,30 passerer vi Umanak[ulæseligt]
Nogle drivende Isbjærge Kl 7 ¼ [over linjen er skrevet:] 3 fl. Ravne [på linjen:] passerer vi Arsuk og Kl. henad 8 løber vi gennem Ikerasak.
Paa N Siden ved Indløbet sidder nogle Koner og Børn for at se os sejle gennem Kl henad 8 ½ ankrer vi i Ivigtut og en ½ Times Tid efter gaar jeg i Land sammen med Schiøler Møller Scheel Finn og Hr. Knudsen og Dir La Cour. Vi gaar rundt og ser paa Bruddet  en stor Grube lige ved Havnen [et ophold på linjen, hvor der muligvis skulle have stået et tal] dyb. Paa Væggen hænger nogle Arbejdere og borer
•36• til Sprængning. Vi gaar en Tur op i Dalen bag Bygningerne. Dværgbirk og en anden lille Birk Bølle, Sortbær Ledum Enbær Alchemilla alpinum Kvan. I en lille Have Rhushirta  og en tæt Bevoxning af Stolt Hendrik. Uden for et Hus en ung Ørn. Vi er tilbage igen og bliver vinket hen til en Bro der gaar ud midt i Bruddet der er 3 Min til der skal sprænges, lidt efter lyder et Brag og Sten og Grus rasler ned og Røgen staar op fra 3 Steder paa en Gang.
Det var med Krudt, saa bliver vi jaget ned fra Broen der skal sprænges
•37• Minen med Kerolit  ved den anden Side, og det ”stænker” som Ingeniøren siger. Grundstensnedlæggelse. Nyt Forsamlingshus og Gymnastikhus Taler af Ministeren og Direktør Jagd  inde i Stalden, 7 store mørkerøde og blanke fynske Kvier, ca 70 Grise en Vædder, Faarene er ude. 2 smaa Katte. Kanin udenfor i en Kaningaard
Mange Snespurve og Sisgener
Frokost i Messen, der var gjort store Forberedelser til Middag og Fest og Illuminationer med kulørte Lamper. Men da Kaptajnen holder paa at vi skal af Sted Kl. 5 bliver der ikke noget af det, og vi faar Frokost i Stedet for. Der er dækket i Messen i Spisestuen og Billardværelset
•38• [Tegning] paa selve Billardet. Her præsiderer en svensk Ingeniør Corp  som Vært. Jeg faar hans Kone til Bords, en sød lille svensk Pige fra Gellivara, hun kaldes lille Fru Tuluvat fortæller hun og Direktøren
•39• fortæller mig senere at hun ogsaa kaldes Fästmöen, hun er bleven gift deroppe for 2 Maaneder siden. Vi faar Hummer i Mayonnaise, Oksekoteletter og Grønsager og koldt Bord
•40• [Tegning] Kussait Kl. 7,15
•41 – blank• •42• [Tegning]
•43•

  1. Bopladsen Ikeresak lidt nord for Attu opstod ved kryolitbruddet.

  2. Formentlig Rhus hirta: hjortetaktræ.

  3. Formentlig kryolit.

  4. Niels Jagd (1883-1952) var driftsingeniør hos Kryolitselskabet i Ivigtut.

  5. Det har ikke kunnet spores, hvem ingeniør Corp var.

Fakta

15. sep. 1925
Dagbog, 1925, 9, side 18 recto - 21 verso

Det Kongelige Bibliotek

Johannes Larsen