Menu

Fynboerne

1925-09-27

27 Septbr.
Solskin, skyet
Unge Sildemaager flyver om i Havnen, en enkelt L argentatus.
Kl 8 gaar vi i Land med Færgemanden og spaserer med Estrup op gennem Byen og vel forbi Plantagen.
Schiøler Scheel Finn Malchow Møller og jeg. Stære mange Gærdesmutter høres et Par Gange. 2 Strandskader en del Pibere A. prat. en Krage. Ved Havnen gaar 2 tamme Graaandrikker mellem de tamme Ænder. Ved et Hus udenfor Byen gaar i en Andegaard mellem Indian runners  en Graaand med 5 vox [fortsætter to sider fremme]
•46• [Tegning] Røde Fjæld 
Et Rødvinsglas Gin
3 Theskefulde Angostura
4 ------- Sukker
Is
2 Rødvinsglas Vand
blødt Vand
Regnvand eller godt kogt.
•47• [Læses i forlængelse af næstforrige side]
ne Ællinger den ene med et Par hvide Fjer i den ene Vinge. MM gaar med Direktør La Cour men vi møder op til Radiostationen med Bestyreren.
Vi andre gaar til Havnen møder en meget fin Færing med Hue Knæbukser og Sølvknapper og stort Overskæg. Hans Nielsen og Estrup fortæller at det er Kongsbonden Paturson .
Kl godt 9 ½ sejler vi om Bord, Estrup med.
Kl 10,10 sejler vi Ø om Nolsø.
Mens Møller Schiøler og MM og jeg faar en Cocktail ser Scheel og Finn 4 Ederfugle.
Solen der har været gemt
•48• [Tegning] Nolsø
[Tegning] Vejen til Island.
•49• [Læses i forlængelse af den næstforrige side]
bag Skyerne kommer frem og der er ren blaa Himmel med lette Skyer foroven om Bagbord.
Frokost.
Stegt Atlanterhavstorsk, godt. Koldt Bord. Bornholmske Sild mugne inden i. Øl. Snapse
Vinden V.
[Tegning]
Svinø og Fuglø.
[Tegning]
Det samme som [en pil pegende mod venstre] det
•50• [Tegning] Lille Dimon og Suderø
[Tegning]
Suderø Store Dimon Sandø
[Tegning]
Fuglø
•51• Kl. henad 12 er der 2 Mallemukker efter os.
Rider
[Tegning]
Svinø Fuglø
Kl. 3,40 er Færøerne ved at forsvinde i V.
Der er en Malemuk med.
Spiller L’Hombre med Direktør SC Ministeren og Folketingsmd. Hans Nielsen  fra Middelfart, der kom om Bord i Thorshavn holder op til Mdg med 80 Øres Tab nøjagtig hvad jeg vandt forleden.
•52• [Tegning] •53•

Fakta

1925-09-27
Dagbog, 1925, 10, side 23 recto - 26 verso

Det Kongelige Bibliotek