Menu

Personer

Marie Schou

Søster til malerne Peter Hansen og Anna Syberg (f. Hansen).
Gift første gang med maleren Karl Schou. Hun hed herefter Marie Schou. Parret fik en søn: Jørgen (Buf). Karl og Marie Schou boede 1901 og 1902 i Adelgade 13, København. I 1907 boede de i Lyngby. Johannes Larsens søster, Marie Larsen, var dette år i deres hjem for at passe sønnen Jørgen, mens forældrene en tid var i London. Parret blev skilt i juli 1913. Efter skilsmissen fra Karl Schou flyttede MS til ejendommen Valdal i Valby med sønnen. MS blev gift anden gang 12. maj 1915 med maleren Fritz Syberg på præstegården i Kerteminde. Fritz Syberg var enkemand, efter at MSs søster, maleren Anna Syberg, var død i 1914. Maleren Johannes Larsen og arkitekten Carl Petersen var forlovere ved brylluppet. Der blev oprettet særeje hvad angår kunst og indbo, som hver af parterne bragte med sig ind i ægteskabet. Efter brylluppet bar MS navnet Marie Syberg.
De første år af MS og Fritz Sybergs ægteskab boede MS fortsat i Valby og arbejdede i Rigsdagen. Hans børn kaldte deres stedmor for Tante Marie. Syberg opholdt sig jævnligt på det nedlagte gartneri Valdal i Valby for at være sammen med MS, og hun kom i sine ferier til Kerteminde, hvor Syberg boede.
Et brev fra Alhed til Johannes Larsen fortæller, at MS i marts 1922 inviterede Alhed til frokost i Rigsdagen.
Efter at MS var blevet pensioneret, flyttede hun i 1925 ind hos Fritz Syberg på Pilegården i Kerteminde og blev boende der til sin død.

Referencer

Erland Porsmose: Fritz Syberg. Kunsten, naturen, kærligheden. Gyldendal 2012

Fakta

Marie Schou, f. Hansen

Tante Marie, senere gift Marie Syberg, Kaagge

1865-1934

Rigsdagsstenograf

Da