Menu

Personer

Peter Hansen

Født 13. maj 1868 i Faaborg som søn af malermester Syrak Hansen. Peter Hansen gik fortrinsvis i skole i København, hvor han boede hos en onkel. Også hans ældre bror, Hans Nikolaj Syrak Hansen, blev sendt til København, og her havde de sammen mulighed for at dyrke deres interesse for kunst. De besøgte kobberstiksamlingen, og stiftede bekendtskab med malerne Søren Lund og L.A. Ring, der boede i onklens hus.

PH kom på Den Tekniske Skole, hvor han fik tegneundervisning, hvorefter han som seksten-årig vendte tilbage til Faaborg og gik i malerlære hos sin far. I 1885 søgte han tilbage til København, hvor han valgte at uddanne sig ved Zahrtmanns skole frem for på Kunstakademiet. Han boede dels i København og dels i Faaborg, og foretog adskillige længerevarende rejser til Italien.
Han var blandt de førende kræfter i etableringen af Faaborg Museum.
Bror til Marie Hansen (g. første gang Schou, anden gang Syberg) og Anna Hansen (g. Syberg).

I april 1892 rejste Peter Hansen til Holland. Alhed Larsen, som på dette tidspunkt arbejdede på Den Kongelige Porcelænsfabrik, skrev i februar eller marts 1892 (udateret brev) til moderen, at hun måske kunne låne hans sengetøj, mens han var bortrejst.
I februar 1893 skrev Johanne Larsen til moderen, Laura Warberg, om PHs boligforhold i København:
"P. Hansen bor hos sin Onkel og Tante (Broder til Mester) han har en hel Lejlighed ved Siden af deres; Onkelen ejer neml. Huset og da den Lejlighed er tom har P. faaet Lov til at bo der imod at betale en lille Smule i Leje. Hans Tante er en meget rar en, der giver os Kaffe og undertiden Aftensmad." I 1891 boede Peter Hansen og søsteren Marie i Nyboder. (Alhed Larsen til moderen sensommeren 1892 (udateret brev), BB 2164). Om det var denne bolig, som blev beskrevet i 1893 vides ikke.
Søstrene Christine, Alhed og Johanne, f. Warberg, sås meget med både PH og hans søstre i årene, hvor de boede i København.
Peter Hansen tog i 1896 eksamen i stenografi og vikarierede en tid for sin søster, Marie Schou (f. Hansen), som arbejdede som rigsdagsstenograf.

PH blev gift med Elisa Nicoline f. Schoubye, 1. gang gift Neckelmann, i oktober 1898. Parret lærte hinanden at kende i forbindelse med at Peter Hansen skulle male ENs døtre. EN blev skilt, giftede sig med PH og flyttede med ham til Faaborg. I 1905 flyttede familien til København. Parret fik to døtre: Elena (Bimse) Italia Hansen (1899-1989), som blev gift med Alhed og Johannes Larsens søn, Johan (Lysse) Larsen (1901-1991), og Anna Margrethe (Grethe, Gete) (1906-1935) gift med Jens Jensen (1905-1990), som var søn af Else og Johannes V. Jensen. I forvejen havde Elisa/Elise to døtre: Marie Kirstine Neckelmann (Kylle, 1882-1975) og Elisabeth Neckelmann (Sisse, 1884-1956). I en del år boede familien i en villa på Enghavevej 40 i København. I stueetagen boede PH, hans kone og deres to døtre. På førstesalen boede Marie og Elisabeth.

Referencer

Kvindebiografisk Leksikon
Weilbachs Kunstnerleksikon: Hansen, Peter
Alhed Marie Larsen: Grete. Keramiker 1906-1935. Johannes Larsen Museet 2018

Fakta

Peter Marius Hansen

Pierre, Per, P, P.H., Fasser (af datteren)

1868-1928

Maler

Da