Menu

Personer

Ditte, gift med HL Larsen

DL er gift med Henning Larsen (Johannes Larsens farbror) se denne.

Fakta

Ditte Larsen, født ?

ca 1950

Da